Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet) » Sura 24: Lyset » Vers 33

Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet)

Ny søgning

Stikordet "ægteskab" findes i disse afsnit:

Sura 24 (Lyset) vers 33

De, der ikke har råd til at gifte sig, skal leve i afholdenhed, indtil Gud af sin overflod gør dem rige. Hvis nogle af jeres slaver ønsker en ægteskabskontrakt, så opsæt den for dem, hvis I ved noget godt om dem, og giv dem af den formue, som Gud har skænket jer! Tving ikke i stræben efter det jordiske livs flygtighed jeres slavepiger til prostitution, hvis de ønsker at leve i ærbarhed! Hvis nogen dog tvinger dem, så er Gud, efter at de er blevet tvunget, tilgivende og barmhjertig.


Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet). Udgivet november 2006. 1. udgave. 1. oplag. 544 sider. Indbundet. 399 kr. ISBN 87-91393-95-7.

Køb

Enhver form for kopiering af teksten er forbudt i henhold til lov om ophavsret, og må kun finde sted efter skriftlig aftale med forlaget. Copyright (c) 2006 by Forlaget Vandkunsten.