Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Abd-el-Kader og forholdene mellem franskmænd og arabere i det nordlige Afrika » Pressen skrev

Pressen skrev

Blixens farfar i Barbariet

... overalt, hvor de Franske have viist sig i Afrika, forsvinde træerne, Kildevældene hentørres, Landets Indvaanere flygte og der bliver kun Ørken tilbage. De Franske kunne erobre, men ikke vedligeholde". Ordene står at læse i det lille skrift om Abd el-Kader, som Dinesen forfattede efter hjemkomsten, og som nu er genudgivet i Forlaget Vandkunstens smukt udstyrede Carsten Niebuhr Bibliotek (...) bogens introduktion og billedgalleri ved udgiverne Rasmus Alenius Boserup og Francois Pouillon folder hele historien ud om såvel Abd el-Kader som om krigsmanden Dinesen. Det er et fascinerende møde mellem en dansk eventyrer og den tidlige kolonialisme, hvis projekt han er en aktiv del af (han deler i en vis forstand dens idealisme), alt mens han skarpt kritiserer de franske metoder og hele tiden eksponerer sin meget romantiske og orientalistiske beundring for "Barbariet" - altså berbernes land...

Bjørn Bredal, Politiken, 16. september 2006.

Militærisk Æventyr i Nordafrika

En dansk officers militante møde med Nordafrika i oprør i 1800-tallet. Han vendte hjem fuld af beundring over fjenden. - A.W. Dinesen var et barn af sin tid og anså følgelig nationalismen som menneskets fornemste tilstand(...) Nationalismen bliver næsten metafysisk i Dinesens pen. Om el-Kader skriver han afslutningsvist: "Hans skabende Aand viser sig stedse mere rig, og alle hans Bestræbelser gaae ud paa, at danne sit folk til en Nation." - Dinesens velkalibrerede sprog, balancerende mellem superopmærksom observation af især militæriske detaljer og en gentleman-like anprisning af sin araberfjenders dristighed og krigskunst, er velgørende i forhold til vor tids dillettantiske embedded journalism i krigsområder. Om vi i fremtiden kommer til at læse lige så vidende og tolerante beretninger fra vores militære kontingenter(...), må tiden vise.

Thomas Hoffmann, Jyllands-Posten, 23. september 2006.

Blixens farfar i Algeriet

En kone, Skyggen af et Træ og et køligt Kildevæld". Hvad kan man forlange mere? Efter A.W. Dinesen intet. Han gjorde det franske felttog i Algeriet i 1837 med, så han taler af erfaring(...) Det må også lige med, at en af hans sønner - også - blev kendt som forfatter: Boganis Jagtbreve. Og dennes datter hed Karen Blixen med det tidlige pseudonym Isac Dinesen. Slægtskabet er slående. Bogen er en ren fornøjelse at læse. Karen havde bestemt ikke evnerne fra fremmede(...) Dinesen har en fabelagtig pen. Bogen er hertil rigtig flot, udgivet som den er af forlaget Vandkunsten. Mange farverige illustrationer, specielt gengivelser af maleren Horace Vernets malerier sur place. En stor oplevelse.

Per Pilekjær, Nordjyske Stiftstidende, 5. oktober 2006.

En arabisk nationalhelt

Fra nutidens udsigtspunkt forekommer det fuldkommen selvfølgeligt, at den europæiske militære overlegenhed fejede alle indfødte folkeslag foran sig, da de oversøiske kolonier i 1800-tallet blev erobret.(...) Da den franske hær i juni 1830 blev landsat ved Algier for at påbegynde erobringen af det nordvestlige Afrika, var forholdet mere lige. Det franske infanteri slæbte sig med tung oppakning gennem sletter og ørkener på deres flade fødder og døde som fluer i heden.(...) Modstanden mod de franske skabte begyndelsen til en moderne nationalfølelse, og den centrale figur i denne proces var emiren Abd el-Kader,(...) Dinesens særlige kvalifikationer som officer gør hans skrift til en yderst sjælden kilde. Hans øjenvidneskildring er den eneste eksisterende af nogle af de afgørende slag, og hans forståelse af militære strategier og taktikker betyder, at han også kan forklare, hvad han ser. Dertil kommer, at den unge artilleriofficer er en glimrende skribent; hans bog fra 1840 er så letlæst og medrivende, som var den skrevet i forgårs.(...) "De Franske kunne erobre, men ikke vedligeholde" skriver han med karakteristisk fyndighed. Dinesens analyse af emirens betydning for opbygningen af en algerisk nation skulle vise sig at være profetisk - selvom franskmændene fik 130 år til at prøve at bevise, at de kunne "vedligeholde". Bogen om Abd el-Kader er udgivet af Forlaget Vandkunsten, og det er årets hidtil smukkeste bog. Gennemført smuk, stilfuld og gedigen - og med et vidende forord og sjældne, informative illustrationer.(...) Det hele er støttet af C.L. Davids Fond og kan derfor erhverves for den rørende sum af 249 kroner. Køb den, læs den og få en usædvanlig oplevelse, mens De bliver klogere på en fortid, der stadig spiller med i storpolitik.

Anne Knudsen, Weekendavisen, 20. oktober 2006.