Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Ret og magt i den islamiske verden » Pressen skrev

Pressen skrev

Ikke til at komme uden om

Det er et gennemgående træk ved bogen, at alle de emner, der er behandlet, er behandlet fordomsfrit, grundigt og kvalificeret. Det er i øvrigt et kendetegn ved behandlingen, at forfatteren har anvendt en meget praktisk tilgangsvinkel til de enkelte delemner, hvilket forøger bogens brugsværdi for praktikere. ... Dansk formueret og navnlig dansk entrepriseret er med denne bog blevet tilført meget ny viden i en let og forholdsvis tilgængelig form. ... Bogen er kærkommen for enhver, praktiker som teoretiker, der interesserer sig for entrepriseretlige problemstillinger. For enhver, der agerer på det entrepriseretlige område, hvad enten det er som entreprenør, bygherre, rådgiver, advokat eller dommer, er den et værk, som man ikke kan komme uden om, hvis man vil være eller hurtigt vil kunn føre sig ajour på det entrepriseretlige område.

Hans Helge Beck Thomsen, Ugeskrift for Retsvæsen, 2007.

Ret og magt i den islamiske verden

Flot værk til forståelse af, hvorfor forsvaret for islam står så centralt på den moderne politiske slagmark. Bogens fokus er islamisk lov, sharia, dens historiske udvikling og anvendelse i aktuel islamisk politik og kultur.(...) Bogen er historien om relationerne mellem islamisk lov og de politiske herrer i Mellemøsten siden profeten Muhammeds dage.(...) Zubaida påviser i let tilgængelig form, at den muslimske verden er uendelig mange forskellige ting, hvor det eneste reelt fælles er, at det er lande, der har religionen som deres essens eller kerne.(...) Bogen er udgivet som led i Carsten Niebuhr Biblioteket, der har til formål at gå i den store danske forskers fodspor med grundig viden om den islamiske verden. Det gør Zubaida på meget fornem vis.(...) Serien er et flot bidrag til at rette op på den endnu for ringe danske islamforskning. Og ikke-specialisten kan også blot være den almindeligt interesserede i den muslimske verdens politik og sociale strukturer, for Zubaida skriver levende og ikke indforstået. Det videreformidler oversætteren flot.

Vibeke Sperling, Politiken , 4. november 2006.

Ret og magt i den islamiske verden

Zubaidas bog er en eksemplarisk udstilling af, at det gudgivne og uforanderlige kun er såre menneskeligt og dermed afhængigt af de realpolitiske sammenhænge, det guddommelige fungerer i.

Jakob Feldt, Information.

Ret og magt i den islamiske verden

Og hvad er det så lige sharia er? I teologisk og historisk sammenhæng reelt en så vidtforgrenet og varierende størrelse, at begrebet er nærved at segne under sin byrde af betydning. Nærværende bog er en fremragende guide til denne "byrde". Med et magistralt overblik båret af lige dele sociologi og historievidenskab demonstrerer Zubaida, hvorledes sharia er blevet vredet og vendt gennem tiderne...Ligesom de foregående udgivelser fra Carsten Niebuhr Biblioteket er også denne leveret i pragtudstyr. Under smudsbindet finder man en svungen himmelblå arabisk vignet på skrigende gul stofbaggrund. Papiret er hverken for groft eller blank og hertil kommer et layout, der tillader et akademisk noteapparat, men uden at det tynger læsninger. Med sit indhold og dertil en pris på sølle 249 kr. er denne bog et must for enhver, der ikke kun vil mene noget om sharia, men også have en viden derom.

Thomas Hoffmann, Jyllands Posten.