Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Tidsskriftet Vandkunsten » Slesvigsk grænselære

Slesvigsk grænselære

Vandkunsten - Konflikt, politik & historie – nr. 7/8, april 1992

Nils Henriksen

National udsoning

Bonn-København erklæringerne 1955

Poul Engberg

Fremtidens folkelige Europa

Inge Adriansen

Er Sønderjylland dansk eller tysk?

Debatten om Sønderjyllands nationale identitet

1817-1950

Hans Schultz Hansen

De vedblev at tale dansk

Den danske bevægelse i Sønderjylland

ca. 1838-1920: Modernisering, sociale grupper og national mobilisering

Lorenz Rerup

Elitær og emancipatorisk nationalisme

Gottlieb Japsen

Den fejlslagne germanisering

Gerd Callesen

Fred ved grænsen

Det dansk-tyske forlig i Slesvig og arbejder-bevægelsen

Jörn-Peter Leppien

Martin Rade. Patriot, Europæer, verdensborger

En demokrat over for Slesvig-spørgsmålet

Henrik

Becker-Christensen

Mindretalsordningen i 1920

Nis-Edwin List-Petersen

Den tredje identitet

Om det tyske mindretal og om mindretal og deres forhold til ”moderfolket”

Dieter Paul Küssner

Sindelagsgrænsen og den slesvigske

identitet

Thomas Steensen

Nordfriserne – en europæisk model?

Emanuel Halicz

I historien får alle uheld følger

Den polske opstand i 1863 og Slesvig-spørgsmålet

Fiona M. Dow

Loven og folket

Realpolitik og nationalfølelse: Aage Friis’ forlæg til Marcus Rubins skandaleartikel 1911

Bo Jensen

Tysk, dansk, finsk, svensk?

Politisk mobilisering af Nordens etniske grupper i mellemkrigstiden

Lisbeth Lindeborg

Nationella motsättningar i 90-talets Europa

Vad kan vi lära oss av Schleswig?

Erich Hoffmann

Folkeafstemning og diplomati

1920 set fra 1992, eller: overvejdelser over spændingsforholdet mellem folkets selvbestem-melsesret som ideal og officiel statslig politik

Jørgen Kühl

En mønsterkonflikt?

Den slesvigske erfaring og de nationale spørgsmål i dagens Europa

Sven Tägil

Om gränser och gränsregioner i Europa

Summaries