Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Tidsskriftet Vandkunsten » Freden i Mellemøsten

Freden i Mellemøsten

Vandkunsten – konflikt, politik og historie - nr. 6, marts 1992

Redaktionen

Indledning

Ali Hillal Dessouki

Mellemøsten og den ændrede verdensorden i tiden efter Golfkrigen

Lewis, Stein m. fl.

Den amerikanske mægler

Bent Graff

En erfaring rigere

Yair Hirschfeld

Fra krig til fred:

En europæisk rolle i mellemøsten

Jamal R. Nassar

På lige vilkår

Palæstinenserne og de arabiske stater fra Nasser til Golfkrigen

Ibrahim Dakkak

Det sted, til hvilket bækkene løber

Om vandforsyningskrisen og nødvendigheden af en uafhængig palæstinensisk stat

Carla L. Klausner

Fredens økonomi

Omar Sheikhmous

Fred for Kurdistan

Ferhad Ibrahim

Tyrkisk kabale

Borhanedin Yassin

Vore iranske venner, vore amerikanske venner, vore israelske venner

Internationaliseringen af det kurdiske spørgsmål

Summaries