Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Tidsskriftet Vandkunsten » Historie og myte. Et liv med den 9. april.

Historie og myte. Et liv med den 9. april.

Vandkunsten - Konflikt, politik & historie - nr. 3, april 1990

Hans Branner

Endnu en gang en 9. april

Jørgen Knudsen

Fædrelandskærlighed eller nationalisme?

Hvorfor behøvede vi at stå på Bøgebakken i timevis og synge om at vifte stolt Codans bølge, når Codan for os ikke var andet end navnet på nogle gummistøvler?

Hans Kirchhoff

Udenrigspolitik og rationalitet – kapitulationen den 9. april

Brikker til en mosaik

Wilhelm Agrell

Då man rev kallbadhuset i Landskrona

9. april och myten om det svenska försvarets krigsavhållande betydelse

Hans Branner

Vi vil fred her til lands…

En udenrigspolitisk linie 1940-1949-1989?

Wilhelm Christmas-

Møller

Den historiske erfaring

Hvilken rolle spiller historien i praktisk politik mellem nationer?

Henning Gottlieb

At møde hver udenvælts fjende

Den 9. april 1940 eksisterede der simpelthen ikke noget koordinerende sikkerhedspolitisk organ

Anton R. Jørgensen

Den 9. april – set fra et militært synspunkt

En kritik af den danske regerings manglende handling

Hans Mouritzen

Svenske strategier

Sverige undgik krigen. Danmark blev besat den 9. april. Traditionelt udlagt som en succes for svensk forsvar og en fiasko for Danmarks strategi. Men er det så enkelt?

Summaries