Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Maleren Dankvart Dreyer

Maleren Dankvart Dreyer

Suzanne Ludvigsen: Maleren Dankvart Dreyer. Udgivet juni 2008. 1. udgave. 1. oplag. 328 +140 sider. Indbundet i to bind. 749 kr. ISBN 978-87-91393-93-8.

Tilrettelagt af Mette og Eric Mourier.

Køb

Tilrettelagt af Mette og Eric Mourier . Tekstbind og katalogbind, leveret sammen i lærredskassette. I kommission for Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker. Modtog den danske bogdesignpris 2009.

Dankvart Dreyer blev født den 13. juni 1816 i Assens på Fyn og døde kun 36 år senere i landsbyen Barløse ikke langt derfra.

Han blev uddannet på Kunstakademiet i København sammen med blandt andre Lundbye og Skovgaard. Anført af Lundbye blev de tre unge kunstnere foregangsmænd for et perlende friskt national betonet landskabsmaleri, der opstod i slutningen af 1830'erne, og som var baseret på udendørs naturstudier. Sådanne fædrelandskildringer blev imidlertid ikke den fynske malers egentlige ærinde. Som tiden gik, blev han mindre og mindre interesseret i at gengive landskabet som et nationalt sindbillede og stadig mere optaget af dets organiske egenart og af naturens eget væsen.

Maleren Dankvart Dreyer hører til i den del af dansk kunsts historie, som eftertiden har døbt guldalderen. Hans billeder skiller sig imidlertid meget ud fra de andre guldaldermaleres værker, derfor bedømte samtiden ham strengt og endte med at glemme ham helt.

Dreyers stærke samhørighed med naturen, hans enestående koloristiske talent, hans evne til at skildre lyset, selv i mørke, hans intuitive begavelse og ikke mindst hans ofte ekstremt ekspressive og sjælfulde udtryksmåder- om alle disse forhold handler blandt andet Maleren Dankvart Dreyer 1-2.

Bind 1 skildrer Dreyers livsforløb, hovedsageligt belyst gennem hans værker, hvoraf nogle synes gennemtrængt af blide og lykkelige stemninger, mens andre er karakteriseret af en særegen vildskab og intensitet, og ofte præget af urolige undertoner.

Bind 2 gengiver alle kendte malede værker fra den fynske kunstners hånd og fortæller, i den udstrækning det har været muligt, hvem der har ejet disse billeder, hvor de har været udstillet, hvor de er beskrevet og hvilke eventuelle kommentarer, der kan knyttes til dem.