Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Stig T. Rasmussen

Stig T. Rasmussen

Stig T. Rasmussen , født 1944, mag.art. i semitisk filologi, førstebibliotekar på Det kongelige Bibliotek. Sammen med Anne HAslund Hansen udgiver af den hidtil upublicerede rejsejournal fra Frederik Christian von Haven, filologen på ekspeditionen til Arabien (Carsten Niebuhr Biblioteket, september 2005). Har blandt andet redigeret og skrevet Den arabiske Rejse 1761-1767. En dansk ekspedition set i videnskabshistorisk perspektiv. København, 1990. ”De persiske og arabiske rejser i 1600- og 1700tallet” i: Den arabiske Rejse. Danske forbindelser med den islamiske verden gennem 1000 år, Aarhus, 1996, s. 45-65. ”Arabisk Skønlitteratur”, i: Sultan, Shah og Stormogul. Den islamiske verdens historie og kultur. Nationalmuseet, København, 1996, s. 129-136.

Om de videnskabelige resultater af den arabiske rejse 1761-1767

Orientalistik i det 18. århundrede

Min Sundheds Forliis. Frederik Christian von Havens rejsejournal fra Den arabiske Rejse 1760-1763

Verdens skrifter