Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Andreas Christian Hviid

Andreas Christian Hviid

Dansk teolog (1749-1788). Rejste på opfordring af Ove Høeg Guldberg ud på en dannelsesrejse i Europa, hvor han besøgte nogle af oplysningstidens vigtigste lærdomscentre. Hans dagbog fra rejsen vakte furore i datidens København. Hviid blev efter hjemkomsten professor ved universitetet og regensprovst. Han døde allerede 10 år efter sin hjemkomst, kun 38 år gammel.

Andreas Christian Hviids Europa