Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Michael Harbsmeier

Michael Harbsmeier

Michael Harbsmeier, født 1951, dr.phil., lektor ved Institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter. Har blandt andet skrevet: ”Når de taler lyder det som om de græder”, i Poul Duedahl (red.): Jeg har aldrig kendt mage til land... Rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år. København (2002), s. 11-14. ”Other Worlds and the Self in 17th Century German Travel Accounts” i: Kaspar von Greyerz, Hans Medick, Patrice Veit (red.): Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500-1800). Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag (i serien: Selbstzeugnisse der Neuzeit, bd. 9), s. 35-54. Stimmen aus dem äußersten Norden. Wie die Grönländer Europa für sich entdeckten. Sigmaringen (I serien: Fremde Kulturen in alten Berichten, bd. 11). „Character, Identity, and the Construction of Europe”, i: Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology 29 (19xx), bd. 2: s. 5-12. “Mellemøsten. Den ny generation”, i: Tidsskriftet Antropologi, nr. 37 . s. 3-9. ”Reisen in der Diaspora. Eigenes in der Fremde in jüdischen Reiseberichten des Mittelalters“, i: Das Mittelalter 3 bd 2, s. 63-80.

Andreas Christian Hviids Europa

Carsten Niebuhrs rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande bind I

Rejsens metode

Han skulle forstå alting konkret. Den nye akademiske elite og Barthold Georg Niebuhrs portræt af faderen