Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Morten Klint og dansk havekunst 1930-1980

Morten Klint og dansk havekunst 1930-1980

Annemarie Lund, Lone van Deurs: Morten Klint og dansk havekunst 1930-1980. Udgivet marts 2023. 1. udgave. 1. oplag. 152 sider. Indbundet. 350 kr. ISBN 978-87-7695-671-4.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Køb

En bog om havearkitekten Morten Klint kommer automatisk til
at handle om have- og landskabsfagets udvikling fra 1930 til 1980,
en periode, der i Danmark opfattes som fagets guldalder. Dansk
havekunst stod i høj kurs i Europa, og landskabsgartneren blev
undervejs til havearkitekten og siden til landskabsarkitekten. Selv
startede Morten Klint som gartnerelev og stiftede bekendtskab
med havearkitekturen da han i 1935 blev medhjælper hos dansk
havekunsts store gamle mand, C.Th. Sørensen.


Bogens forfatter, landskabsarkitekten Lone van Deurs, kom som
ung til at arbejde sammen med Morten Klint, og hun beskriver i
planer, tegninger og fotos en række af hans anlæg, skabt i perioden
fra sidst i 1930’erne til hans død i 1978. Kun få af haverne eksisterer
uændret i dag. Størsteparten er hverdagsanlæg, udformet med tanke
på, at børn og voksne skulle have skønne, livgivende udearealer
at udfolde sig i. Morten Klint lavede villahaver, sommerhushaver,
gårdrum til byens boligkarreer og friarealer omkring forstædernes
store boligbebyggelser. Hans anlæg skulle kunne bruges og slides
og skulle kunne ændres af de mennesker, der boede der. Mange af
dem ville blive udviklet til noget andet, og det var fint med ham.
Som landskabsarkitekt lagde han vægt på at etablere de bærende,
robuste rammer.


”[Morten Klint] var en særegen begavelse og ikke så arkitektet
som så mange arkitekter. De forstår sikkert, hvad jeg mener?”
siger arkitekten Steen Eiler Rasmussen i denne bogs indledning.