Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Ulla Börestam

Ulla Börestam

Ulla Börestam er professor emerita i nordiske sprog ved Uppsala Universitet. Hun har især beskæftiget sig med forskning i nordisk sprogkontakt og internordisk kommunikation, men også i flersproglighed og andetsprogsindlæring. Hendes første videnskabelige forskningsprojekt gik ud på at undersøge skaninavers anvendelse af deres sprog til at spørge om vej i Reykjavik. Undersøgelsen er blevet gentaget flere gange, senest i begyndelsen af året 2000.

Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden Om det færøske, grønlandske, islandske og norske sprogs møde med dansk