Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Christian Gottlieb

Christian Gottlieb

Christian Gottlieb er dr. theol., sognepræst og adjungeret professor ved det teologiske fakultet ved Københavns Universitet. Han har gennem mange år beskæftiget sig med kirkens historie i Rusland, kristen samfundstænkning og i særdelshed forholdet mellem kirke og politik, som han fast kommenterer i Kristeligt Dagblad. Hans disputats fra 2003 handler om den kristne tænker Nikolaj Berdjajev og dennes opgør med den russiske revolution.

De ortodokse. Et blik på den østlige kristendom