Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Josef og brødrene » Pressen skrev om Josef og brødrene

Pressen skrev om Josef og brødrene

Meget anbefalelsesværdig bog med interessante læsninger, der giver et virkelig godt overblik over en af de mest spændende fortællinger fra Bibelen. Frederik Poulsens entusiasme for emnet skinner igennem og læseglæden smitter. Bibliotekernes Lektørudtalelse

Andreas Riis Damgaard skrev i Kirke.dk under overskriften: Mesterlig formidling af Josef som grænsegænger med flydende kønsidentitet

Frederik Poulsen brillerer med en fyndig bog om Josef og brødrene i Første Mosebog. Han udlægger Bibelens ord på underholdende vis, fortolker fortællingen og introducerer en række nævneværdige nedslag i fortolkningstraditionen

Josef har en farvestrålende, lang kjorteldragt. Sådan en, som man i den gammeltestamentlige litteratur ellers kun hører, at jomfruelige prinsesser trækker i.

Kjortlen er en gave fra Josefs far, patriarken Jakob, der af komplet gådefulde årsager favoriserer sin næstyngste søn Josef. Sådan vimser den flamboyante Josef forfængeligt og intrigant omkring i sin prægtige klædedragt og tyder drømme, mens de hårdtarbejdende brødre vogter får.

Ligesom læseren må brødrene gætte sig til, hvorfor Jakob foretrækker Josef, der i den bibelske tekst beskrives som en kønsflydende og dybt narcissistisk teenager, hvis sarte ydre giver sproglige associationer til de bibelske skønheder Esther og Rakel. [ ... ]

Poulsen formidler mesterligt fortolkningsmuligheder, detaileksegetiske informationer, teorier om tilblivelsesprocess og fortolkningshistorie og glimrende paralleller, uden at det bliver vindtør religionshistorie.

For bogen er æggende i indhold, sproget er nøgternt og hvert kapitel afsluttes med en cliffhanger, som denne overgang mellem kapitlerne der henholdsvis handler om Josefs prøvelser i Egypten (3) og Josef, der gengælder dette ved at afprøve sine brødre (4): ”Kan Josef mon håndtere mødet med dem lige så klogt, som han har forberedt Egypten på den altødelæggende klimakrise?”

Man kan høre et ”Fortsættelse følger” i sit indre. Det giver en lyst til at dykke dybere ned i det store komplicerede stykke litteratur, som fortællingen om den evigt foranderlige Josef er.

En dyb brønd af motiver

Thomas Manns omskrev den bibelske historie om Josef i sin nærmest unødvendigt lange tetralogi. De omtrent 1600 sider begynder med følgende passus: ”Dyb er fortidens brønd. Måske burde man kalde den uudgrundelig?”

Gennem læsningen af Poulsens formidable kortbog virker den beskrivelse særdeles rammende. For fortællingen om Josef, der kan stå alene som en selvstændig novelle inden i Første Mosebog, er så righoldig et kunstnerisk litterært værk, at der alene i Josefsfiguren vitterligt gemmer sig en dyb brønd af motiver. Af selvsamme indlysende grund af fortolkningstraditionen og mængden af teologiske motiver og teorier akkurat uudgrundelig.

Heldigvis føles det ikke uoverskueligt, da Poulsen behandler de læsninger, som han finder relevante i tiden, grundigere end andre. Herved bedriver Poulsen interessant eksegese, da han på samme tid formår at udlægge det gammeltestamentlige skrift teologisk og forstår at påpege, hvordan centrale emner af i dag allerede findes heri.

Josefs flydende kønsidentitet blev diskuteret af rabbinere i Middelalderen

Poulsen fremhæver i den forbindelse historien som en diasporafortælling, da der tales en hel del i disse år om, hvad det vil sige at flygte, at rejse ud, at lade sig integrere eller assimilere. Det samme gælder spillet mellem det feminine og maskuline hos Josef, altså hvad man kunne kalde for det flydende i Josefs identitet.

Det forekommer dog ikke at være obligatorisk lefleri for tidens trends og luner, da han lakonisk påpeger at tematikkerne allerede er til stede i værket. Her kan man til eksempel tilføje, at han påpeger, at diskussionen om Josefs fimsede kjortel og Josefs feminine side allerede var en diskussion mellem rabbinere i Middelalderen.

Al vedkommende gammeltestamentlig eksegese fra de tidligste kristne munkes og op til i dag vil spejle noget i den tid, hvor den er blevet til. Det er ufravigeligt.

Man kan sige, at “Josef og brødrene” er et glimrende folkeligt eksempel på gedigen eksegetisk formidling for novice og kender. For heri gives der ikke køb på den klassisk fortolkningstraditions opfattelse af Josef, men på samme tid lykkes det fremhæve de iboende emner i fortællingen, der er oppe i tiden.

På den måde er Poulsens bog at finde lige mellem fortidens uudgrundeligt dybe brønd og nutidens menneske. En flot udgivelse til Det Teologiske Folkebibliotek.