Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Den gamle mand. Afsked » Pressen skrev om Den gamle mand » Omtale af Den gamle mand

Omtale af Den gamle mand

Berlingske Tidende 24. december 2021

Boganmeldelse: Hvad betyder det, når rollerne mellem børn og forældre byttes om, og en beskyttende og stilfærdigt forstående far pludselig bliver den svage og får brug for sin datters omsorg og overbærenhed? Noga Albalachs roman er skrevet med fin indlevelse. »Den gamle mand. Afsked« er i al stilfærdighed en elementært bevægende bog.

Fredag d. 24. december 2021, kl. 13.20

Af Jørgen Johansen, kultur@berlingske.dk

Søger man den israelske forfatter Noga Albalachs roman »Den gamle mand. Afsked« på nettet, dukker den hurtigt op under stikordene Alzheimers sygdom og demens, og mange sider skal man ikke læse i den prisbelønnede bog, før den gamle mands alderdomssvækkelse er diagnosticeret med en både kontant og velgørende nøgternhed:

»Da han blev spurgt, hvilken ugedag det var, vidste han ikke, hvordan han skulle svare. Årstallet huskede han heller ikke, og da han blev bedt om at oplyse sin alder, anførte han et unøjagtigt tal. En afvigelse på tredive år.«

»Den gamle mand. Afsked« er effektivt komponeret som en punktroman. Punkt for punkt registrerer forfatteren og forlæggeren Noga Albalach den gamle mands fremadskridende tab af kontrol og hans voksende konfusion.

Som et lille mesterstykke af minimalistisk præcision gennemfører hun sin afviklingsroman som et modstykke til den traditionelle udviklingsroman og med datteren som beretningens omhyggelige iagttager og kærlige fortællerstemme.

Fremmed for sig selv

I krydsfeltet mellem den gamle mands tiltagende forvirring og uklarhed og den iagttagende datters erindringer og oplevelse af tab udfolder Noga Albalach en familiehistorie, der konsekvent pendler mellem det almene og banalt genkendelige og det individuelle og ganske særlige.

Romanens virkningsfulde greb er, at forfatteren side for side lader vores viden om den gamle mands tidligere tilværelse vokse i takt med, at han mister mere og mere af beherskelsen af nutiden og bliver en fremmed i sin egen historie.

Det er imponerende, hvor mange aspekter af liv og hvor meget tab af liv Noga Albalach formår at komprimere på den lille romans kun 110 sider.

Ved siden af journaliseringen af en fremadskridende demens leverer »Den gamle mand. Afsked« stikordene til en livshistorie om et usædvanlig genert og beskedent menneske, der er vokset op i Bulgarien, som har levet sit liv som overbevist kommunist, og som har arbejdet som advokat uden forstand på at tjene penge: »Den gamle mands kontor blev fyldt med vaser, serveringsfade, billige vægure, kaffestel – takkegaver fra kunder, som ikke var i stand til at betale.«

Tæt forbundet med livshistorien er brudstykkerne af israelsk historieskrivning, der er naturligt indarbejdet i den gamle mands portræt.Foto: Forlaget Vandkunsten.

Fra replikken: »Vær du sød at skrive i dit skema, at under Uafhængighedskrigen kæmpede jeg sammen med Rabin!« til konstateringen: »Den gamle mand var atten år gammel, da han i november 1944 ankom til Palæstina. En gruppe unge som ham selv blev samlet i Istanbul, og de kørte med tog gennem Tyrkiet, Syrien og Libanon til de ankom hertil.«

Fortidens tåge

Noga Albalachs roman spænder motivmæssigt vidt. Fra diagnosticeringen af alderdomssvækkelsen til den fremadskridende globalisering, der bliver et tema i kraft af den gamle mands filippinske hjemmeplejer. Men meget i bogen bliver stående som kun lige netop antydede historier. En dimension af usikkerhed og forsvinding i fortidens tåge bliver understreget.

Det vigtigste motiv i »Den gamle mand. Afsked« er skildringen af relationerne mellem en far og en datter. Hvad betyder det, når rollerne byttes om, og en beskyttende og stilfærdigt forstående far pludselig bliver den svage og får brug for sin datters omsorg og overbærenhed? Hvad er det for følelser, der frisættes?

Som kærlighedserklæring fra en datter til en far er Noga Albalachs roman skrevet med fin indlevelse. »Den gamle mand. Afsked« er i al stilfærdighed en elementært bevægende bog.

Den gamle mand. Afsked
Forfatter: Noga Albalach. Oversættelse: Uza og Hans Henrik Fafner. Sider: 112. Pris: 150 kroner Forlag: Forlaget Vandkunsten.