Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Frederik Poulsen

Frederik Poulsen

Frederik Poulsen er lektor i Det Gamle Testamente ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Ph.d. og dr.theol. på en afhandling om Esajas’ Bog. Han er optaget af eksil og migration i Bibelen, profeterne, bibelsk teologi og receptionshistorie. I 2021 udnævnt til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder.

Josef og brødrene