Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Genfortryllelse. Kirkerum og gudstjeneste

Genfortryllelse. Kirkerum og gudstjeneste

Bent Flemming Nielsen: Genfortryllelse. Kirkerum og gudstjeneste. Udgivet januar 2022. 1. udgave. 1. oplag. 142 sider. Hæftet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-648-6.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

En lille bog om gudstjenesten.

Kirkens rum kalder på en differenserfaring. Erfaringen af noget anderledes, noget, som bryder med det, der hører til dagligdagen. Kirken og rummet sætter differencer med klokkeringning, orgelspil, prædikestol, alter, hvælvinger, vand, brød og vin, gestik og klæder. Det ses, høres, smages, duftes og sanses. Alt, hvad der finder sted, peger i retning af, at her sker der noget særligt, noget ekstraordinært.

En højtidelig stilhed indfinder sig, når gudstjenesten begynder – måske i form af en stilfærdig atmosfære af hellighed. Det hellige er det, som markerer sig og skiller sig ud. De mange små differencer rykker én fri af de dagligdags gøremål og forståelser. Perspektiverne forskydes.

Genfortryllelse. Kirkerum og gudstjeneste kaster et blik på folkekirkens gudstjeneste i lyset af kirkerummets historie, Martin Luthers reformation og dansk tradition for kirkeindvielse.

Indhold

Bygningen
Reformationen
Tradition og tilegnelse
Ramme og ritual
Guds-tjeneste
Henvisninger
Litteratur

Se andre bøger i Teologisk Folkebibliotek