Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Gunnar Martens

Gunnar Martens

gunnar martens (f. 1940) er cand. polit. med forskellige roller som embedsmand i grønlandsk og dansk administration. Han har under sit mangeårige virke bl.a. været kontorchef under Grønlands Landsråd, Hjemmestyrets første administrative chef i Nuuk og har beklædt forskellige chefstillinger i centraladministrationen i København med hovedsagelig Grønland som arbejdsområde. Han sluttede karrieren som rigsombudsmand i Nuuk.


Under forløbet har Gunnar Martens været nærmeste rådgiver og administrative samarbejdspartner for en række af de politikere, som kom til at tegne det store gennembrud for grønlandsk med- og selvbestemmelse, som fandt sted i perioden 1965 til 2005. Gunnar Martens har således kunnet følge den omfattende og gennemgribende udvikling som Grønland har gennemlevet, herunder i dagligdagen og i det politiske liv.


Ud over sit administrative virke har Gunnar Martens medvirket ved udgivelsen af en række bøger om grønlandske kulturelle og naturvidenskabelige emner.

Grønlandske tidsbilleder 1965-2005. Mit liv som bureaukrat