Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Brødremenigheden. Herrnhuterne i Christiansfeld og missionen i Grønland, Vestindien, Trankebar og København

Brødremenigheden. Herrnhuterne i Christiansfeld og missionen i Grønland, Vestindien, Trankebar og København

Christina Petterson, Sigrid Nielsby Christensen, Tine Ravnsted-Larsen Reeh: Brødremenigheden. Herrnhuterne i Christiansfeld og missionen i Grønland, Vestindien, Trankebar og København. Udgivet november 2021. 1. udgave. 1. oplag. 148 sider. hæftet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-647-9.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

Den tyske pietistiske bevægelse, Brødremenigheden, var i 1700tallet en aktiv faktor i det vidtstrakte danske kongerige. Det begyndte med et societet i København og med grundlæggelsen af byen Christiansfeld i hertugdømmet Slesvig. Herfra sendtes missionærer til Trankebar, Dansk Vestindien og Grønland.

Denne lille bog fortæller om Brødremenighedens internationale virke, sammenholdt med det lokale. Det er bogens pointe, at Brødremenigheden længe prægede Danmarks udvikling - kirkehistorisk, industrihistorisk og kulturhistorisk.

Se andre bøger i Teologisk Folkebibliotek