Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Antikke breve. Paulus læst på baggrund af Platon, Cicero og Seneca

Antikke breve. Paulus læst på baggrund af Platon, Cicero og Seneca

Lone Fatum: Antikke breve. Paulus læst på baggrund af Platon, Cicero og Seneca. Udgivet november 2021. 1. udgave. 1. oplag. 336 sider. Hæftet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-646-2.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

Tanken bag denne bog er at sætte Paulus fri af hans kirkeligt definerede rolle som kristen, især lutheraner, ved at placere ham i den antikke kontekst, hvor han har sine forudsætninger som hellenistisk diasporajøde, præget af stoisk filosofi og socialmoral.

Lone Fatum præsenterer i sin bog en række læsninger af antikke breve og skrifter i brevform, essays og dialoger, som tilsammen giver et indtryk af antikkens livs- og tankeverden. Med afsæt i Platons skrifter skildrer hun den sammenhæng mellem retorik og politik, filosofi og socialmoral, som grundlæggende definerer retorikkens moralske formål, det antikke dannelsesideal og begrebet om den gode borger inden for rammerne af en kosmologisk helhedstænkning.

Med sit personlige gudsbegreb og sin både sproglige og tankemæssige afhængighed af jødisk skrift- og fortolkningstradition adskiller Paulus sig umiddelbart fra de andre tre forfattere, Platon, Seneca og Cicero. Men som skildret af Platon vidste også Sokrates sig guddommeligt udvalgt, kaldet til med livets som indsats at bringe flest muligt til kritisk selvindsigt for på den måde at fremme, hvad der er godt og retfærdigt ifølge den gudgivne orden.

Skønt Paulus ikke kan måle sig med hverken Cicero eller Seneca med hensyn til uddannelse og klassisk lærdom, retorisk stilistisk sikkerhed og sproglig klarhed, er det desto mere interessant at se, hvor meget der reelt er sammenligneligt i deres skrifter, og i hvor høj grad de alle tre synes at forudsætte den sammenhæng mellem retorik, politik og filosofi, som grundlagdes af Platon og Aristoteles, blev oversat fra græsk til latin og sattes i system af Cicero for derefter at blive udformet som et egentligt, offentligt anerkendt opdragelses- og uddannelsessystem.

Det er ikke formålet med gennemgangen af Paulus' breve at gå i eksegetiske detaljer med, hvad de rummer af teologisk betydning; det er heller ikke meningen at gå i detaljer med ligheder og forskelle mellem de fire forfatterskaber.

Indhold

Indledning

Retorik, plliitik og moralfilosofi: Platon

Retoriske genrer og stilistiske virkemidler: En oversigt

Dyderne, naturloven og den gode borger: Cicero

Visdommen, dyderne og den filosofiske mentor: Seneca

Den ældste kristusfortolkning: Paulus

Rettroenhed og borgerlig normalitet: Postpaulinske og pseudopaulinske breve

Efterord

Litteratur

Bogens omslag viser Peter og Paulus på væggen i Kongsted kirke.

Se andre bøger i Teologisk Folkebibliotek