Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Den glemte Bibel. Septuaginta, den førkristne græske oversættelse af jødedommens hellige skrifter

Den glemte Bibel. Septuaginta, den førkristne græske oversættelse af jødedommens hellige skrifter

Mogens Müller: Den glemte Bibel. Septuaginta, den førkristne græske oversættelse af jødedommens hellige skrifter. Udgivet januar 2021. 1. udgave. 1. oplag. 144 sider. Hæftet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-645-5.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

"Mogens Müller har gennem flere år beskæftiget sig med Septuaginta, og allerede i 1994 udkom bogen " Kirkens første bibel". Nærværende introduktion er skrevet med det overblik, som kun en stor viden giver, og sproget er let-flydende og tilgængeligt for enhver, der må have interesse i Bibelens tilblivelseshistorie." Kristeligt Dagblad 6. februar 2021.

Den moderne bibellæser kan komme ud for, at når Det Gamle Testamente citeres i Det Nye Testamente, stemmer ordlyden ikke. Mest berømt er det sted i Matthæusevangeliet, der citerer profeten Esajas for en forudsigelse af, at Jesus skulle fødes af en jomfru. For det står der ikke på det pågældende sted i Det Gamle Testamente. Årsagen er nu ikke, at forfatterne til skrifterne i Det Nye Testamente, der er skrevet på græsk, ikke kunne hebraisk, som var det sprog Det Gamle Testamente oprindelig er skrevet på. Det skyldes, at de alle brugte en græsk oversættelse, der var blevet til fra o. 250 til 100 f.Kr. For på det tidspunkt boede de fleste jøder uden for Palæstina og beherskede ikke længere hebraisk, men havde fået græsk som deres modersmål.

Allerede i 100-tallet f.Kr. opstod der en fantastisk fortælling om tilblivelsen af den græske oversættelse af Mosebøgerne (Loven). Det var ingen ringere end egypterkongen, der tog initiativ, fordi han ønskede jødernes ældgamle lov i sit bibliotek i Alexandria. I 100-tallet e.Kr. begyndte jøder at beskylde de kristne for at bruge en ”forkert” bibeltekst – der stod hos Esajas slet ikke jomfru, men ung kvinde. Det fik kirken til at inddrage den jødiske legende om tilblivelsen af Septuaginta og udvide den med mange underfulde træk og desuden at gælde hele Det Gamle Testamente. Men da Bibelen skulle oversættes til latin, blev det på grundlag af den hebraiske tekst. Dermed opstod der en spænding mellem Bibelens to dele, der kun er forståelig, hvis man kender historien om den glemte Bibel, der altså i virkeligheden var kirkens første Bibel.

Indhold

En jødisk legende om den græske oversættelse af Moseloven vokser frem

Kirkens første Bibel

Septuaginta i de kristnes hænder

Den latinske Bibel

Septuagintas askepottilværelse i de protestantiske kirker frem til nutiden

"The Missing Link"

Litteratur

Se andre bøger i Teologisk Folkebibliotek