Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Hakon Lund

Hakon Lund

Hakon Lund, dr. phil h.c. (1928-2013) var 1977-98 leder af Kunstakademiets Bibliotek. Han fik Københavns Universitets guldmedalje 1957 på en afhandling om havekunstens historie i Danmark frem til 1780. Hakon Lund skrev en meget lang række bøger og artikler om bygninger og havekunst. Han blev æresdoktor ved Lunds Unoiversitet 1995 og ved Københavns Universitet 1997. Modtog N-.L-Høyen Medaljen i 1995.

Danmarks havekunst, bind 1-3