Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Er Europa kristent? » Pressen skrev

Pressen skrev

Kristne krampetrækninger

Den tidligere regering hævdede, at Danmark er et kristent land. Nogle udlagde det sådan, at Danmark er kristent, fordi kristendommen kulturhistorisk indiskutabelt har spillet en afgørende rolle i over tusind år.

Andre udlagde det sådan, at Danmark er kristent, hvilket umuliggør et harmonisk forhold med en større gruppe indvandrere med muslimsk baggrund. Ingen hævdede dog det mere snævre, at Danmark er et troende land: Altså, at ”Danmark er et kristent land” er lig med ”danskere tror på Gud”.

I bogen Er Europa kristent? går den anerkendte franske forsker og forfatter, Olivier Roy, ind i debatten, naturligvis ud fra et bredere europæisk perspektiv. Roys engagement skyldes, at højrefløjens populister og de identitære påberåber sig kristendommen som et afgørende kendetegn ved Europa, og argumenterer således for, at islam ingen naturlig plads har på kontinentet. Men hvad betyder deres ”kristne identitet” mere præcist?

[...]

Bogen er velskrevet, ergo: godt oversat, og informationsmættet. Det er en kort, kompakt bog, der leverer sit argument uden dikkedarer. Stilistisk er det frustrerende, at der står så meget tekst i parenteser (det forstyrrer virkelig læsningen!), men det ændrer ikke ved den generelle dom: Vi har fået en fremragende bog, der samler mange analyser og giver et overskueligt vue over kristendommens aktuelle politiske status i Europa.

Michael Agerbo Mørch, Kulturkapellet, juli 2019

Er Europa kristent?

I særdeleshed bliver bogen interessant, når vi når hen til beskrivelsen af nutiden. Nu er islam igen en væsentlig virkelighed i Europa. Det er både en gammel og en ny religion i Europa. I nogle egne har islam været tilstede tidligere, men nu er religionen til stede i lande, som ikke tidligere har stiftet bekendtskab med den religion, og det afstedkommer nye diskussioner; men pudsigt nok ikke så meget mellem de religiøse institutioner.

Der sker noget helt andet. Religionerne bliver alle til hobe problematiseret af sekulariteten, af den store verdslighed, som i mellemtiden er blevet markant i kulturen og i politikken. Det bliver lige pludselig klart, at grundlaget for vores normer ikke er blevet overvejet i mange år. Vi har i årtier levet på en kultur, en arv, men vi forstår den ikke som en fortsættelse af en kristen indflydelse.

[...]

Roy viser, hvordan den romersk-katolske kirke har placeret sig sikkert på sidelinjen i mange lande, og at kirken i øvrigt i katolske samfund har mistet indflydelse, fordi abortlovgivning, homoseksuelle ægteskaber og kvindefrigørelse har fundet sted.

I parentes bemærket ved Roy godt, at der tænkes anderledes i protestantiske miljøer; og det er i denne sammenhæng, at man som nordeuropæisk protestant godt kunne tænke sig, at den franske intellektuelle kendte vores situation bedre. Han synes nemlig ikke helt at forstå, at der måske er en åben kulturprotestantisme, som nyder en indflydelse i samfundenes liv, fordi man ikke er gået ind under osteklokken.

[...]

Bogen er spændende, fordi Roy er en god analytiker af kirkernes beredvillighed til at gå ind under osteklokken og kun interessere sig for det religiøse (i en tidligere bog: Den hellige enfold, behandler han dette fænomen i særlig grad).

Hans kritik af sekulariteten er meget tankevækkende.

Den kulturelle og politiske uvidenhed om religion beskrives massivt i bogen og må vække en eftertanke hos den verdslige, som har en idé om åndsfrihed. Så er der de identitære, som efterligner kristendom og hævder den som kultur uden religiøsitet og nærmest gør nar ad nadvermåltidet, når de inviterer til pølser og rødvin på torvene. Nærmest kun for at provokere jøder og muslimer.

Roy lader ikke sin læser være i tvivl. Hvis vi tør vende tilbage til erindringen om det kristne og kobler det til de liberale europæiske (oplysningstidens) traditioner, kan vi skabe et fundament, resocialisere normsystemerne og indskrive dem i samfundet igen.

Det bliver lige pludselig klart, at grundlaget for vores normer ikke er blevet overvejet i mange år. Vi har i årtier levet på en kultur, en arv, men vi forstår den ikke som en fortsættelse af en kristen indflydelse.

Peter Skov-Jakobsen, Dansk Kirketidende, juni 2019

Islam-analytikers intetsigende betragtninger

Det er svært at få øje på, hvad Olivier Roy vil med ny bog ud over at advare mod populisme. [...] Når Roy skriver om kirke og kristendom, slår han både flikflak og herresving mellem alle mulige teologiske positioner, og man savner i den grad den stramme, koncentrerede analyse.

Sognepræst Kristian Østergaard, Kristeligt Dagblad, maj 2019 (2 ud af 6 stjerner)

Mavepuster til kulturkristendommen

I et dansk perspektiv er Roy i denne nye og mere uforsonlige udgave nok mest relevant som revser, som en anfægtelse. Han har blik for de indre modsigelser i en anvendelse af kristendommen som front i kulturkampen, hvor man i polemikkens tjeneste kan komme til at hugge en hæl og transplantere nogle nye tæer.

Nils Gunder Hansen, omtale i Kristeligt Dagblad, maj 2019

Er Europa stadig kristent?

Er Europa stadig et kristent kontinent? Det kan diskuteres, og det gør den fremtrædende franske religionssociolog Olivier Roy i sin nye og netop på dansk udkomne bog.

Niels Ivar Larsen, interview med forfatteren i Information, maj 2019

Er kristendommen europæisk?

Olivier Roy formår alt i alt på fornem vis at kombinere en sans for detaljen med næsten altid skarpe analyser, hvor der males med den brede pensel, som det kendes fra hans andre bøger.

Andreas Beyer Gregersen, Atlas, november 2019

Lektørudtalelse

Olivier Roy skriver analytisk og argumenterende om samtidens Europa og hvilke betingelser europæere med den kristne fortid lever under, set i lyset af indvandringen og sekulariseringen. En lille bog som kræver, at man er vant til akademisk litteratur og har kendskab til kristendommens historiske udvikling.

Vurderet af Hamide Kara