Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Om påskelatteren » Pressen skrev

Pressen skrev

Benny Schusters bog om påskelatteren er en lærerig og lærd bog, og en sjov bog, i begge betydninger. At skrive gravalvorligt om latter ville være komisk, og der er en gennemgående let tone. Den anlægges allerede i undertitlen, formentlig inspireret af de drabelige (men også informative) titler fra værker fra 1500-1800 som omtales i bo-gen, og tonen tillader personlige indspark, herunder en uventet reference til Elvis Pres-ley. Emnet kunne jo lægge op til en temmelig kedelig bog. Udgangspunktet er et langt latinsk skrift af en schweizisk reformator der ikke er kendt som nogen spøgefugl, og det følges op af en gennemgang af en virknings- og forskningshistorie, hvad der nor-malt heller ikke forventes at være specielt underholdende. Men Schuster er tydeligvis selv blevet underholdt, og han smitter læseren med sin fornøjelse, ikke så meget af emnet som af alt det der omgiver det, ikke mindst de fortidige forfattere og titler som er dukket op i undersøgelsen. [ ... ] I påskelatteren ‒ den faktisk praktiserede, så begrænset den måtte have været, såvel som og endnu mere i diskussionen af den ‒ udfoldes den kontrast imellem elite og masse, seriøsitet og munterhed, askese og afslapning, hinsidighed og dennesidighed, centripetalitet og centrifugalitet, orden og kaos, som er tema og konfliktakse i enhver form for religion. Med Schusters bog har vi fået en fortræffelig vej ind i dette spæn-dingsfelt via litteratur og teologi.

Hans J. Lundager Jensen, professor emer., dr.theol. Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, i; Religionsbvidenskabeligt tidsskrift 2022

Att läsa Om paskelatteren av Benny Grey Schuster är som att sjunka ned i en väl insutten skinnfåtölj i ett rum med bokhyllor från golv till tak och läppja på ett glas portvin. Författaren själv är värd. En lärd, associativ och generös värd. Då och då under samtalet hoppar han upp ur stolen och går fram till någon av bokhyllorna och tar ner en volym. ”Här, jag måste få visa dig. En fantastisk text från 1700-talet som tar upp just det du pratar om nu.” En annan gång letar han fram en tidningsartikel ur någon av högarna på golvet eller reciterar en dikt med precision. Han rör sig genom genre och tider. Benny Grey Schuster är teolog från Århus. Sedan 1997 har han varit lektor och studieledare vid Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter i Løgumkloster. Han har ägnat sig åt religionsfilosofi, skrivit om teater och kyrka och intresserar sig för konst och kyrkoarkitektur. Redan tidigt påbörjade Schuster ett forskningsprojekt om komedioch trageditraditioner och om förhållandet mellan teater och kyrka. 1999 fick projektet en annan inriktning och resultatet blev boken som här recenseras. Schuster hade nämligen i sina studier återkommande stött på begreppet påskskrattet med hänvisningar till en latinsk källskrift från 1518, ett brev av Johannes Oecolampadius (1482–1531), verksam i Basel och delaktig i reformationen där. Schuster undrade över varför texten, om den nu var så central som det verkade i litteraturen, aldrig blivit översatt. Sagt och gjort. Med hjälp av Martin Sander Harbsmeier fick han brevet från Oecolampadius till Wolfgang Capito (ca 1478–1541) översatt. Brevet, med förord av Capito, ingår i Schusters bok. Den latinska grundtexten återges parallellt med den danska översättningen. Här känner vi igen den generöse värden. Den som vill och kan ska självklart kunna jämföra texterna och måhända våga sig på att själv översätta några rader. Efter en inledning presenteras Oecolampadius text. Därefter är boken indelad i fem kapitel: ”Hvad var påskelatter?”, ”Påskelatterens virkningshistorie”, ”Påskelatteren i Danmark”, ”Argumenter for og imod påskelatteren”. Det avslutande femte kapitlet, ”Lo Jesus?”, fungerar lite som en fristående essä och utgör intressant läsning även om man inte studerar de andra delarna av boken. […] En absolut styrka är Schusters förmåga att ur ett historiskt material ställa frågor till vår samtid. Predikanten får möjlighet att reflektera över hur han eller hon ska förhålla sig till evenemangskulturen i vår tid och fundera på vilka retoriska modeller som kan behöva utvecklas för att nå fram och beröra. Hur ge plats för stort allvar och djup glädje i predikokonsten? Det är dags att resa sig ur skinnfåtöljen och lämna biblioteket och samtalet med den generöse värden. När vi just sagt adjö ropar Schuster efter oss, ”Vet ni förresten vad som skulle kunna sägas vara världshistoriens äldsta hermeneutiska regel? Jo, som man ropar i skogen får man svar!”

Lena Sjöstrand,TD, Lund, i Svensk teologisk tidsskrift 2/2020

Sjov bog om påsken som latterens højtid

Sjældent har jeg været i bedre selskab! Nørdet er den, men på en inderligt underholdende og videbegærlig måde. Tyk er den, men så kommer den ringe latinkundskab én til undsætning. Man må springe over. Og lærd er den ikke mindst, men hvor er det livsaligt, at mennesker vil, kan og gider dykke ned i detaljen og folde ukendte verdner ud i et sprog, der slingrer og svinger bredspektret akademisk. Uden at skele til hverken afkast, popularitet eller karriereprofil. Kun drevet af begejstring.

Liselotte Wiemer, Politiken, april 2019 (5 ud af 6 hjerter)

Om påskelatteren

Påskelatteren har i århundreder ført en ubemærket tilværelse i Danmark, men den mangel har lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Benny Grey Schuster nu taget sig for at gøre noget ved, så han har undersøgt og beskrevet fænomenet påskelatter helt fra den første begyndelse og indtil i dag, hvor det ser ud til, at det er på vej tilbage også i den kirkelige verden. Resultatet er et meget smukt og meget lærd værk, Om påskelatteren, der har det tilfælles med en del andre bøger om humor og latterteologi (det er der virkelig noget, der hedder), at den er et alvorligt stykke forskningsarbejde, så der er ikke umiddelbart noget at grine af. Men i kraft af forfatterens humoristiske sans dog noget at more sig over.

Lisbeth Smedegaard Andersen, Weekendavisen, april 2019

Den, der ler sidst, ler bedst

Benny Grey Schuster er teolog med pietet og omhu, og derfor får vi præsenteret hele påskelatterens omfattende virkningshistorie. Forfatteren forfølger lidenskabeligt selv det spinkleste spor, indtil det ender blindt. Schuster er også digressionernes mand, hvad der manifesterer sig i, at stort set alle sider i bogen er plastret til med fodnoter. Man gør klogt i ikke at negligere dem, hvis man vil have det fulde udbytte af bogen, da de ote rummer væsentlige oplysninger. Og på sin egen måde giver de faktisk også bogen puls og nærvær, ligesom det giver Schusters encyklopædiske viden et pit af det selvfølgelige og uanstrengte. [...] Benny Grey Schuster er en kløgtig skribent, der ræsonnerer forstandigt, men bogen vil nok være en stor mundfuld for mange læsere. Heldigvis er den udstyret med et navneindeks, så man helt uforpligtende kan gå på opdagelse i latterens teologi.

Kristian Østergaard, Kristeligt Dagblad, april 2019 (5 ud af 6 stjerner)

Sognepræst: Bog om påskelatter er et godt bud på årets kirkehistoriske udgivelse

Og hvad er det så, påskelatter? Det fremgår af bogens mindste, men vigtigste del, Oecolampadius’ brev, som er fortjenstfuldt oversat af den for tidligt afdøde filolog Martin Sander Harbsmeier. [...] Grey Schuster har forsynet det lille brev med intet mindre end seks for- og efterord: essays, kommentarer og overvejelser, hvorved bogen når sit imponerende omfang på næsten femhundrede sider, og han argumenterer overbevisende for, at det er en misforståelse at se påskelatteren som karnevalisme og latterkultur. Den mangler snart sagt alle de klassiske kendetegn herpå, og Grey Schuster leverer et ganske velunderbygget argument for, hvorfor det er så vigtigt ikke at bedrive videnskab på, hvad andre har sagt, men derimod – ganske i reformationstidens ånd – at gå til kilderne selv. [...] ”Om påskelatteren” er dog ikke udelukkende interesseret i teologisk begrebshistorie. Bogen afrundes med et langt essay om latterens kulturelle, kirkelige og teologiske forvandling ud fra spørgsmålet – må man le i kirken? Vi har således at gøre med en bog, der stikker i mange retninger: oversættelse og kommentering af et kildeskrift, begrebshistorie samt Grey Schusters egne overvejelser over latterens teologiske fænomenologi. Dette sammensurium kaster et væld af interessante undersøgelser og overvejelser af sig, og (også for) den påskeprædikenskrivende er der meget at komme efter i denne bog, som godt kunne kaldes et bud på årets kirkehistoriske udgivelse.

Martin Ravn, kirke.dk, april 2019

Påskelatter

Ei grundig og vitskapleg framstelling.

Prof. Gunnstein Akselberg, Avisa Hordaland, april 2019