Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Adam Paulsen

Adam Paulsen

Adam Paulsen (f. 1972), ph.d., lektor i litteraturvidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Desuden oversætter af tysksproget litteratur, filosofi og historie, deriblandt J. G. Herder, Sebastian Haffner, Joachim Fest, Rüdiger Safranski, G. E. Lessing, Maxim Biller og Ernst Jünger.

En ungdom i Tyskland