Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » De ortodokse. Et blik på den østlige kristendom

De ortodokse. Et blik på den østlige kristendom

Christian Gottlieb: De ortodokse. Et blik på den østlige kristendom. Udgivet august 2022. 1. udgave. 1. oplag. 172 sider. limet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-560-1.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

Den ortodokse kirke er en samlet betegnelse for den ældgamle gren af kristendommen, som især er udbredt i Østeuropa, Rusland og enkelte steder i Mellemøsten og Afrika. I Danmark vidner et voksende antal ortodokse menigheder om tilstedeværelsen af en form for kristendom, som stadig kun er meget lidt kendt i vestlig sammenhæng.

Denne bog introducerer den ortodokse kirke, hvis historie og teologi adskiller sig markant fra vestlig kristendom. Den ser med en outsiders blik på ortodoksiens historie, lære, gudstjeneste, ikoner og kirkelige liv og giver, med udgangspunkt i den russiske kirke, et rids af ortodoksiens stærke genkomst efter Sovjetunionens sammenbrud. Bogen belyser herved også kirkens problemfyldte rolle i Ukraine.

Se Sten Hartung anmeldelse af De ortodokse i nettidsskriftet Fønix.