Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Evangelierne

Evangelierne

Mogens Müller: Evangelierne. Udgivet november 2021. 1. udgave. 1. oplag. 128 sider. Hæftet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-559-5.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

"En kompetent, hårdtslående endefuld til barnetroen på de nytestamentlige skrifters tilblivelsesproces." Sognepræst Andreas Riis Damgaard i anmeldelse på netmediet kirke.dk

Evangelierne præsenterer sin læser for en måske uvant forståelse af disse skrifters tilblivelse og karakter. Evangelierne vil ikke være kilder til et stykke fortid, den historiske Jesus, men fremskrive Jesus’ historiske betydning med henblik på deres samtid. De fire skrifter er ikke blevet til uafhængigt af hinanden. Markusevangeliet fra kort efter år 70 er det ældste og har ligget til grund for de andre tre. Forfatteren til Johannesevangeliet har desuden kendt Matthæusevangeliet, og forfatteren til Lukasevangeliet, der er fra omkring 130-140 e.Kr., har kendt sine tre forgængere. Ligesom forfatteren til Markusevangeliet har de alle optrådt som skabende teologer, der omskrev deres forlæg og tilføjede nye fortællinger, der udtrykte deres syn på, hvad Jesus betød for deres tids menigheder.

Se andre bøger i Teologisk Folkebibliotek