Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Gud vil det. En lille bog om korstogene

Gud vil det. En lille bog om korstogene

Carsten Selch Jensen: 1. udgave. 1. oplag. 143 sider. Hæftet. 200 kr. ISBN 978-87-7695-558-8.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

Der findes et utal af populære historiefremstillinger med bud på, hvordan korstogene »virkelig var«. De mange myter og forsimplede forklaringer på området lader sig sjældent påvirke af forskningen på området.

I Gud vil det peger Carsten Selch Jensen på nogle af de vigtigste udviklingslinjer i korstogenes historie. Dertil giver han et bud på, hvorfor korstogene overhovedet opstod og blev så vigtig en del af Europas historie i middelalderen, for sidenhen at trække nogle meget lange og dybe spor op gennem historien.

Selch Jensen skitserer korstogene som et moderne forskningsfelt, der har været i rivende udvikling gennem et par generationer og ligefrem har ført til et paradigmeskifte i den måde man blandt forskere i dag opfatter dette vigtige fænomen.

Bogen præsenterer også hvordan korstogene er blevet opfattet både i samtiden og i de følgende århundreder frem til i dag, hvor forskellige aktører fra tid til anden har fundet anledning til at re-aktualisere korstogene som en relevant fortolkningsramme for konkrete konflikter.

Indhold

I Gud vil det

At tage på korstog før der var noget der hed korstog!

Kirkereform og korstog

Jerusalem - kirkens og verdens centrum

Tyrkerne kommer!

Vejen til Den Hellige Stad

II Der hvor strudse hidtil havde bo

Korstog til verdens ende

At kæmpe Herrens strid

At arbejde i Herrens Vingård

III Og djævle myldre frem på jord

Korstog og korstogskritik i fortid og nutid

Korstog, oplysning og modernitet- Kampen om historien

Efterskrift

Gode bøger om korstogene og deres virkningshistorie

Se andre bøger i Teologisk Folkebibliotek