Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Gud vil det. En lille bog om korstogene

Gud vil det. En lille bog om korstogene

Carsten Selch Jensen: Gud vil det. En lille bog om korstogene. Udgivet januar 2021. 1. udgave. 1. oplag. 143 sider. Hæftet. 150 kr. ISBN 978-87-7695-558-8.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

Der findes et utal af populære historiefremstillinger med bud på, hvordan korstogene »virkelig var«. De mange myter og forsinplede forklaringer på området lader sig sjældent påvirke af forskningen på området.

I Gud vil det peger Carsten Selch Jensen på nogle af de vigtigste udviklingslinjer i korstogenes historie. Dertil giver han et bud på, hvorfor korstogene overhovedet opstod og blev så vigtig en del af Europas historie i middelalderen, for sidenhen at trække nogle meget lange og dybe spor op gennem historien.

Selch Jensen skitserer korstogene som et moderne forskningsfelt, der har været i rivende udvikling gennem et par generationer og ligefrem har ført til et paradigmeskifte i den måde man blandt forskere i dag opfatter dette vigtige fænomen.

Bogen præsenterer også hvordan korstogene er blevet opfattet både i samtiden og i de følgende århundreder frem til i dag, hvor forskellige aktører fra tid til anden har fundet anledning til at re-aktualisere korstogene som en relevant fortolkningsramme for konkrete konflikter.