Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Rasmus Nejst Jensen

Rasmus Nejst Jensen

Rasmus Nejst Jensen (f.1976) er speciallæge i psykiatri med en tillægsuddannelse i journalistik. Har tidligere skrevet bogen Angsten i kunsten.

Der lurer en angst. Psykiatri, samfund og socialkarakter