Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Der lurer en angst. Psykiatri, samfund og socialkarakter

Der lurer en angst. Psykiatri, samfund og socialkarakter

Rasmus Nejst Jensen, Tom G. Bolwig: Der lurer en angst. Psykiatri, samfund og socialkarakter. Udgivet september 2018. 1. udgave. 1. oplag. 240 sider. hæftet. 300 kr. ISBN 978-87-7695-537-3.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Køb

Angsten er et grundvilkår for mennesker. Det er en overlevelsesmekanisme. Vi er programmeret til at være på vagt og til at forsøge at tilpasse os omverdenen med dens farer.

Vor psyke påvirkes af det samfund, vi lever i. Når samfundet ændrer sig hurtigt, kan det være svært for psyken at følge med, og nogle tilpasningsmekanismer, som ritualer og symboler, kan gå tabt undervejs. Stress er blevet en folkesygdom. Børn og unge får diagnoser som aldrig før. Forbruget af antidepressiv medicin er stort. Hvad sker der?

Denne bog giver et overblik over psykiatriens historie og tilstand. De psykiatriske lidelser beskrives, og de sættes ind i en videnskabshistorisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Og en kunstnerisk - mange store kunstnere har haft psykiske lidelser, men deres kunst kan være med til at forsone os med de mørke og vanskelige sider af vort eget sind.

Der lurer en angst er noget så sjældent som en bred indføring i psykiatrien for mennesker uden specielle forudsætninger, suppleret med uddybende afsnit, som kan læses efter lyst eller behov. De fleste af os kommer i berøring med psykiatrien - som patienter, som pårørende, som venner eller kolleger. Denne bog giver en realistisk baggrund.

Hør Tom G. Bolwig og Rasmus Nejst Jensen fortælle om Der lurer en angst i Flaskens Ånd på Radio24syv.