Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Kærlighed under censur. Køn og seksualitet i danske bibeloversættelser » Pressen skrev

Pressen skrev

Anmeldelse i tidsskriftet Religion

(...) et vægtigt indspark i den teologiske kønspolitiske debat.

Ole Bjørn, Religion, #2 2018

Man får godt og grundigt rusket op i sine eventuelle fordomme

Kærlighed under censur er en fremragende bog om homoseksualitet i Bibelen og om de undertiden dårlige danske oversættelser.

Hvad lærer Bibelen os egentlig om menneskelivet som mand og kvinde? Det har cand.phil. og ph.d. i teologi Kjeld Renato Lings sat sig for at undersøge i bogen Kærlighedunder censur. Køn og seksualitet i danske bibeloversættelser. Det lyder ganske tørt, men det er det ikke. Det er ganske enkelt fremragende gjort. Han er lærd og klar - og uhyre pædagogisk. (...)

Det er en meget spændende bog, Kjeld Renato Lings har skrevet, og man kommer ud i nogle overvejelser om den kristne og vesterlandske fordømmelse. Hele vejen fra kirkefædrene i oldkirken har kirken været bannerfører og fordømmer af homoseksuel kærlighed. Det har ført til uhyggelige og ulykkelige reaktioner.

Måske har kirkens og samfundenes reaktioner været ført på et spinkelt bibelgrundlag.

Det er kun glædeligt, hvis censuren ophæves.

Man får godt og grundigt rusket op i sine eventuelle fordomme ved at læse denne bog. Selv de mest berygtede antihomoseksuelle steder hos Paulus får en fortjent omgang. Det går op for en, at de danske oversættelser tolker den græske tekst, så det passer ind i tidligere tiders seksualmoral. Når denne censur hæves, kan de bibelske teksters forunderlighed og mangfoldighed genopdages.

Søren Hermansen, Kristeligt Dagblad, 19. marts 2018, fem stjerner ud af seks

Sommertid er læsetid

Den bog, der overraskede mig mest i foråret 2018. Den rykkede virkelig rundt på mine forestillinger. Ud fra et livsbekræftende kristent grundsyn gør han op med fordommene om "homokærlighed" i Bibelen. Grundige bibelstudier ligger bag bogen. Velskrevet og provokerende.

Søren Hermansen, Kristeligt Dagblad, 23. juni 2018

Er Bibelens homofobi og seksualitetsforskrækkelse et resultat af fejloversættelser?

Lings præsenterer et uhyre interessant og nyt bidrag til diskussionen om Bibelens forhold til køn og seksualitet og ikke mindst homoseksualitet. Hans bog hviler på et videnskabeligt grundlag samtidig med, at den tilnærmelsesvist er folkelig og undertiden nutidigt debatterende.

Bogen er ikke en pixibog, men bestemt heller ikke uoverkommelig for en bred læserskare at give sig i kast med. (...)

Udtrykket jada forekommer mange gange i Den hebraiske Bibel, og meget ofte oversættes det med at ligge med eller andet, der indikerer en seksuel relation. Den oversættelse tilslutter Lings sig ikke.

[J]eg er (...) sikker på, at jeg er blevet lidt klogere. Og det er nok ikke det ringeste udbytte af at have læst en bog. Står man i overvejelser over, hvad man skal tænke vedrørende kristendom, seksualitet af forskellig karakter, oversættelser og diskussioner, ja, så skal man læse denne bog.

Leise Christensen, Dansk Kirketidende, 19. marts 2018

Sodomiens veje og afveje

Lings bog er en eksegetisk, teologisk og teologihistorisk guldgruppe, der både kan læses af fagfolk og andre, der interesserer sig for kristendom og den svære kunst at oversætte. Der er ingen tvivl om, at Lings har et mål med sin bog. Han vil igangsætte en debat om, hvad der egentlig står om køn og seksualitet i Bibelen, så der vil komme fokus på usikre eller direkte fejlagtige fortolkninger, hvoraf nogle er ældgamle. Særligt udsagnene om homoseksualitet ligger forfatteren på sinde. Dette ærinde er så seriøst og nødvendigt, at man let tilgiver Lings, at han, primært i kapitlet Kærlighed under censur, fremfører nogle teser, der synes at passe lidt for godt ind i resten af bogens ærinde.

Lings’ grundige gennemgang af udvalgte bibeltekster om køn og seksualitet fortjener at blive læst og drøftet af andre eksegeter. Ligeledes fortjener den at blive læst af repræsentanter fra alle kirkelige retninger her til lands.

Egil Hvid-Olsen, Den smalle bog, 22. marts 2018