Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Sten Rasmussen

Sten Rasmussen

Sten Rasmussen er tidligere lektor, oversætter, redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

En Jøde