Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Kærlighed under censur. Køn og seksualitet i danske bibeloversættelser

Kærlighed under censur. Køn og seksualitet i danske bibeloversættelser

Kjeld Renato Lings: Kærlighed under censur. Køn og seksualitet i danske bibeloversættelser. Udgivet oktober 2017. 1. udgave. 1. oplag. 220 sider. Hæftet. 250 kr. ISBN 978-87-7695-511-3.

Tilrettelagt af Anne Rohweder.

Udsolgt

I Kærlighed under censur præsenterer teolog og forfatter Kjeld R. Lings et samlet overblik over Bibelens syn på kærlighed mellem to af samme køn. Emnet har været debatteret i en årrække, undertiden heftigt, men først nu kan debatten bygges på en fremstilling af, hvad de bibelske tekster reelt udtrykker.

I bogen gennemgår Lings en række tekster, både kendte og mindre kendte, og påviser skridt for skridt, hvordan deres oprindelige budskaber på græsk og hebraisk er blevet fortrængt. Kirkefædrene og middelalderens teologer levede i cølibat, nærede dyb mistro til både kvinder og seksuallivet og læste desuden Bibelen i oversættelse. Ikke desto mindre har deres tolkninger sat sig varige spor – også i moderne danske bibeloversættelser.

Fremstillingen lægger op til fortsat samtale; den er et must for teologer, kirkefolk og andre interesserede, der gerne vil forstå og deltage i debatten.