Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Richard Wagners Nibelungens Ring » Pressen skrev

Pressen skrev

Ringen samlet

Alle oversættelser og øvrige artikler er samlet i én bog, og det er velgørende. At bogen samtidig er smukt udført og behagelig at have i sin hånd giver en ekstra fornøjelse ved at bruge den. Alt i alt en meget flot og brugbar udgivelse, når nu man skal forberede sig til at overvære de kommende opførelser af Ringen i Esbjerg og Odense - eller bare vil høre Wagners storværk derhjemme foran højtalerne!

BB, Ascolta, nr. 3, december 2017

Den ultimative guide til "Ringen"

Rent teoretisk kan det naturligvis lade sig gøre at foretage den både krævende og givende opdagelsesrejse gennem Richard Wagners "Nibelungens Ring" uden vejledning, men selv har jeg aldrig turdet gøre det.

(...)"Ringen" består som bekendt af fire operaer: "Rhinguldet", "Valkyrien", "Siegfried" og "Gudedæmringen". Sidstnævnte - på tysk "Götterdämmerung" - hedder som regel "Ragnarok" på de nordise operascener, men Nebelong redegør i forordet til sin nye étbindsudgave af "Ringen", denne gang udgivet af Forlaget Vandkunsten, for, hvorfor denne betegnelse er misvisende og forvirrende. Den måske mest iøjnefaldende ændring i forhold til de gamle bind er, at Nebelong i sin nye version har droppet de nordiske gudenavne som Odin og Tor og nu anvender Wagners tyske betegnelser: Wotan, Donner, Brünnhilde etc. Endvidere har han udvidet og revideret sine i forvejen fyldige kommentarer. (...)

Nu har Nebelong samlet teksterne - i modsætning til andre store ånder i genren skrev Wagner jo selv librettoerne til sine operaer - i
ét smukt bind, der ganske vist rummer over 450 sider, men absolut ikke forekommer uhåndterligt. Og som i de gamle blå bind fra 1983 får man Wagners tyske libretto side om side (og side for side) med Nebelongs efter min opfattelse kongeniale oversættelse. Der kan altid rejses indvendinger mod dette og hint, og med Wagners stil in mente vil der altid være nogle sproglige knuder undervejs, omtrent som når vores egen Grundtvig som salmerimsmed tog livtag med det danske sprog. Der hugges en hæl og klippes en tå, men lige skønt opleves det, hver gang kabalen går op.

Nebelong har løst de wagnerske knuder med overskud og ikke sjældent, fornemmer man, med et smil i sprogøjet. Han er så godt inde i Wagners verden og væsen, at han nærmest søvngængeragtigt finder de naturligste løsninger.

Og nu som før får man operaens ledemotiver, et centralt begreb i den wagnerske verden og da navnlig i "Ringen", serveret ude i marginen i den rette sammenhæng, hvad enten der nu er tale om "dølgehjelm", "Rhindøtrenes jubel", "Freias æbler", "smedesang", "guldfanfare", "regnbuemusik", "trylleild" eller "glemselsdrik".

Disse betegnelser antyder ikke så lidt om den eventyrlige verden, man begiver sig ind, når man går om bord i "Nibelungens Ring", som det efter udgivelsen af denne bog er nærliggende også at kalde "Nebelongs Ring".

Peter Dürrfeld, Kristeligt Dagblad, 5/6 stjerner

Så er der gudedrik til Wagner-fans

Efternavnet er ikke et kunstnernavn, og han har ikke været til numerolog. Henrik Nebelong, advokat og Wagner-elsker gennem et langt liv, har bare det helt rigtige navn til en, der har valgt at gøre Wagner og 'Nibelungens Ring' til sin livsinteresse. (...)

For knap 10 år siden, i begyndelsen af 2008, kom fra hans hånd den første store biografiom Wagner på dansk, og den er fremragende. Indsigtsfuld og båret af kærlighed, men også kritisk, hvor det er på sin plads. (...)

Men længe før det var det Henrik Nebelong, der i al stilfærdighed udgav et endnu mere værdifuldt værktøj til den, der vil trænge gennem flammerne og ind til kernen i 'Nibelungens Ring'.

Tilbage i 1983 udkom nemlig på Forlaget Komma Henrik Nebelongs fire bind med en samlet dansk oversættelse af teksten i 'Ringen'. 'Rhinguldet', 'Valkyrien', 'Siegfried' og 'Gudedæmringen' hedder de fire dele her, for Nebelong anerkender ikke den traditionelle danske oversættelse 'Ragnarok' som navn til det sidste af de fire 'Ring'-moduler, der på tysk hedder 'Götterdämmerung'. Noget, han har holdt fast i, og som han argumenterer overbevisende for i indledningen til sin nyudgivne revision af de gamle bind.

Det er disse oversættelser, med Wagners tyske tekst sat op side om side med Nebelongs omsorgsfulde danske oversættelse, der nu er udkommet i en finpudset definitiv udgave på det luksusforlag, der i 2008 udgav Nebelongs Wagner-biografi, nemlig Forlaget Vandkunsten.

Ligesom i de originale 1980' er-bind, der længe ikke har kunnet opdrives, medmindre man var heldig at finde dem antikvarisk, ledsages dette dobbelte motorvejsspor af Wagner-tekst af angivelser i margenen, der som vejskilte og varsler om afkørsler fortæller, hvor vi er henne i musikken. Med andre ord: Hvilke af Wagners vigtige ledemotiver man hører i orkestret på det pågældende tidspunkt.

Ledemotiverne, der tolker, forklarer og redegør for blandt andet karakterernes psykologiske udvikling, er afgørende i Wagners 'Ring', og bagest i bogen findes de gengivet med noder, så de kan spilles på klaver.

Noderne er ikke, som i den gamle udgave, skrevet med vaklende håndskrift, men sat med rigtig nodesats, og foruden nodeeksempler finder man i den nye udgave også Henrik Nebelongs personligt farvede, men meget brugbare gennemgang af 'Rhinguldet' og de tre følgende dramaers handlingsindhold. Han drager spontane paralleller til for eksempel Darwins evolutionslære, og flettet ind i gennemgangen af musikken findes en række mini-essays, som jeg fristes til at kalde dem, om symbolsproget og centrale temaer i Wagners mere end 15 timer lange værk. (...)

Nebelong forklarer, hvordan Wagners værk voksede mellem hænderne på ham, mens han konciperede det, og hvordan tetralogien derfor så at sige er komponeret baglæns. I et tillæg har han medtaget og kommenteret tre varianter af mammutdramaets slutning, som blandt andet afspejler Wagners Schopenhauer-inspirerede interesse for buddhisme, og over halvanden tekstspalte i indledningen kan man læse om, hvad den både filosofisk og revolutionært indstillede Wagner ville med 'Ringen' - og hvad den reelt blev for et værk.

Det er ord, der rummer en essens på samme måde som fin vin, der har lagret på tønde i årtier.

Det har den også, denne gudedrik, som Nebelong og Vandkunsten nu tilbyder i et fint bæger med guldtryk på omslaget. Mere end 35 år har forfatteren arbejdet med sit oversættelsesprojekt, som i mellemtiden har taget omveje ned gennem det Wagner-tyske landskab til de andre kendte Wagnerdramaer. Fra 'Den flyvende hollænder' til 'Mestersangerne' og 'Parsifal'. Men 'Nibelungens Ring' er storværket, og med denne nyudgivelse under armen er man
klar. (...)

Thomas Michelsen, Politiken, 2. juni 2017, 6/6 hjerter

Monumentalt mesterværk

Selv hærdede operaentusiaster kan få sved på panden over udsigten til at skulle tage fat på det monumentale værk, men der er uvurderlig hjælp at hente hos Nebelong. Hans oversættelse så første gang dagens lys i 1983, hvor den udkom i fire separate bind på det nu hedengangne forlag Komma. I mange år var denne udgave umulig at opspore, og jeg har sikkert været én af mange, som måtte hige og søge i utallige antikvariater for at få fingrene i den. Takket være Forlaget Vandkunsten, som også har udgivet Henrik Nebelongs store Wagner-biografi, er det nu ikke længere nødvendigt.

I denne nye, flotte udgave, som samler hele Nebelongs vidunderligt mundrette oversættelse af Ringen, får vi endnu engang den tyske originaltekst parallelt med den danske tekst, samt Nebelongs udførlige kommentarer, revideret og udvidet. Af særlig stor værdi for dem, som vil i dybden med Wagners fantastiske og fantastisk komplicerede musik og tekst, er Nebelongs angivelser af, hvad der foregår i musikken undervejs: vi får nemlig løbende markeringer i margen af, hvilke af Wagners mange ’ledemotiver’ – musikalske fraser og temaer, som knytter sig til dramaets forskellige karakterer – der er på spil i orkestret.

Søren Feldtfos Thomsen, 4. maj 2018, litteratursiden.dk, læs hele anmeldelsen her