Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Kold krig i Højesteret. Om Jørgen Dragsdahl, Bent Jensen og KGB

Kold krig i Højesteret. Om Jørgen Dragsdahl, Bent Jensen og KGB

René Offersen: Kold krig i Højesteret. Om Jørgen Dragsdahl, Bent Jensen og KGB. Udgivet januar 2017. 1. udgave. 1. oplag. 216 sider. Hæftet. 249,95 kr. ISBN 978-87-7695-477-2.

Tilrettelagt af Anne Rohweder.

Køb

Kold Krig i Højesteret er advokat René Offersens personlige fortælling om journalist Jørgen Dragsdahls injuriesag mod professor Bent Jensen. René Offersen repræsenterede Jørgen Dragsdahl i Højesteret, som med dommen over Bent Jensen satte endeligt punktum for en af det sidste tiårs mest omtalte og længst løbende retssager.

  • Bogen dokumenterer, hvordan kredsen omkring Bent Jensen i kølvandet på Højesterets dom iværksatte en effektiv desinformationskampagne for at så tvivl om Højesterets dømmekraft og for at fastholde mistænkeliggørelsen af Jørgen Dragsdahl for KGB-agentvirksomhed under Den kolde Krig i 1980erne.
  • Bogen dokumenterer, at koldkrigs-sagen i Højesteret ikke drejede sig om, hvorvidt Jørgen Dragsdahl havde været KGB-agent. Den handlede derimod om, hvor groft urigtige udsagn, Bent Jensen i sin egenskab af forsker kunne fremsætte uden derved at overskride sin særdeles vidtgående ytringsfrihed.
  • Bogen dokumenterer, hvordan Bent Jensen overtrådte den tavshedspligt, han havde accepteret over for statsministeren for at opnå adgang til PETs arkiver. Denne upåagtede overtrædelse af tavshedspligten var blandt mange krænkelser den største retskrænkelse over for Jørgen Dragsdahl.
  • Bogen dokumenterer, hvordan Bent Jensen i sin beretning fra det statsfinansierede Koldkrigscenter, to-bindsværket ”Ulve, Får og Vogtere”, ignorerede domstolenes bevisbedømmelser, da han skrev om Jørgen Dragsdahl. Bøgerne blev voldsomt kritiseret af faghistorikerne med en førende norsk professor i koldkrigshistorie i spidsen: ”Som veileder for en master- eller doktorgradstudent ville jeg ha sagt, slik bør du ikke skrive om du vil bli historiker”

Koldkrigs-centeret var daværende statsminister Anders Fogh-Rasmussens betaling til Dansk Folkeparti for finansloven 2007. Regningen endte hos bl.a. Jørgen Dragsdahl.

Forfatteren søger at give en retvisende beskrivelse af koldkrigs-sagen og inviterer undervejs læseren på et sjældent kig ind i arbejdet ved landets højeste domstol, idet fortællingen også trækker på hans erfaring fra andre sager.

Bogen indeholder også forfatterens principielle juridiske betragtninger over indholdet af Højesterets dom i koldkrigs-sagen.

Endelig behandler den i lyset af koldkrigs-sagen nogle af tidens vigtige retspolitiske spørgsmål og reflekterer over den gunstige betydning af internationale konventioner, som det er blevet politisk god tone at ringeagte.

René Offersen fortæller om sagen:

Caroline, Jørgen og Anna Lia Dragsdahl, René Offersen i Prins Jørgens gård.

Caroline, Jørgen og Anna Lia Dragsdahl på vej ind i Højesteret sammen med René Offersen. (Polfoto, fra bogen)