Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Bobler. Digte 2016 » Pressen skrev

Pressen skrev

Sten Kaaløs digte har det hele. Der er noget fnuglet, elegant og helt uanstrengt over de lyriske tekster.

Fem stjerner af seks.

Sten Kaaløs seneste digtsamling hedder ”Bobler”, og det er en ganske sigende titel, for værkets digte er vitterlig som en samling skinnende sæbebobler, der svæver rundt imellem hinanden.

Der er noget fnuglet, elegant og helt uanstrengt over de lyriske tekster, som man kan bevæge sig rundt imellem i bogen, og digtsam-lingen tynges heller ikke af nogen form for fast ramme eller struktur. Kaalø skriver simpelthen om de fænomener, der omgiver ham i daglig-dagen, og han får oftest disse til at fremtræde i et forunderligt og over-raskende lys.

Alligevel er der i Kaaløs værk tre grundtyper af tekster. Den første er det sensualistiske kærlighedsdigt, hvor digteren sammenkæder og animerer fænomener fra hverdagen, så at de danner næsten kosmiske scenarier:

”træerne nikkede til sig selv/ i vandets spejl/ løvet hang som hund-reder/ af grønne lamper/ du lænede dig så let imod mig/ med duften-de hår/ ordene vi hviskede lå allerede/ sprællende i sengen”.

Den anden gruppe digte er en række humoristisk-absurdistiske

Tekster, hvor Kaalø har fået den gakkede idé at lade en række eksotisKe dyr vælte rundt i almindelige danske hjem. I digtet ”Strudsen” mærker man i stilen dyrets flksende, uforudsigelige bevægelser:

"dn glor på trappen/ ja den vil op/ går vrikkende op ad trappen/ trin efter trin med sine store kløer/ den sparker soveværelsesdøren op/ står og kigger på sengen”.

Og om ”Giraffen” fortælles der lige som effektfuldt i stive sætninger, der mimer det monstrøse dyrs ageren i en parcelhushave:

”går stivbenet rundt i haven/ snuser til roserne/ snupper et æble/ puffer til gyngen/ skider i grillen/ gnubber sig mod birketræet/ snuser til en fuglerede/ kigger over hækken/ bider i flagsnoren”.

Ja, hvad skal man sige til det? En ting, synes jeg: At det er hamrende sjovt – og det er bestemt ikke nogen selvfølgelighed i dansk poesi.

Endelig møder man i Kaaløs samling de socialt og politisk oriente-rede digte. Blandt de bedste af disse er det er sarkastisk digt om opini-onsdannerne, som Kaalø betegner med neologismen ”masestemmer”:

”masestemmerne/ tilhører typisk/ individer/ i toppen af politik erhverv pædagogik/ uden deres masestemmer/ var de nok aldrig kommet til tops/ og nogle synes/ virkelig om at lytte til deres stemmer/ nogle får deres åndelige føde/ gennem masestemmernes fakta”.

I andre af de samfundskritiske digte leveres satiren mere gumpe-tungt som i et digt om ateister med ”egoer større/ end verdensrummet” eller et om en angivelig tendens til nazistisk ”storhedsvanvid” i det danske samfund.

Som helhed er Kaaløs ”Bobler” dog en herlig samling digte, hvis elegante stil energiske diktion, sensualistisk-kosmiske livstolkning og sprudlende humor er en stor oplevelse. En vitaminindsprøjtning i en mørk og kold tid.

Peter Stein Larsen, i Kristeligt Dagblad 20. december 2016

Lektørudtalelse

"Bobler" er bygget op af 45 digte i forskellige længder og udtryk. Alle digtene kredser dog på den ene eller anden måde om betragtninger af livet og naturen omkring digterjeget, og fremstår som afsluttede små fortællinger og stemningsbilleder. (...) I ni af digtene blander dyr som strudsen, leoparden og pingvinen sig i hverdagen. Sidstnævnte står fx i vindueskarmen på badeværelset og tygger på en badehætte i digtet med titlen Pingvinen. Og i en lille hånfuld af digtene fortæller digterjeget små rejseberetninger fra Rom, Kyoto og Venedig. (...) Der er en smittende fortællebegejstring i Kaaløs digte tilsat eftertænksomhed, små opråb og en humoristisk tone. Sproget er ligefremtog uden de store armbevægelser.

Cæcilie Hjorth Pedersen, DBC