Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Kew Gardens. Samlede fortællinger » Pressen skrev

Pressen skrev

Skarp satire og skønne rytmer

Virginia Woolfs samlede kortprosa foreligger nu på dansk. Det er små tekster i stor samklang.

Gode ideer er man sjældent alene om. Det er et under, at Virginia Woolfs mange noveller og kortprosatekster har været så længe undervejs på dansk, men i år er hele to danske forlag redet med på de sidste års bølge af interesse for den engelske forfatterinde. Selvom Vandkunstens udgivelse kommer et par måneder efter udvalget SAMMEN OG HVER FOR SIG fra Forlaget Rosenkilde, må man formode at det er Karsten Sand Iversens oversættelse, der får blivende status. For det første flyder sproget umiskendeligt Woolfsk med al den detaljesans og sproglige mærkværdighed, det indebærer. For det andet er bogen et udførligt arkiv, der samler alle hendes kortprosatekster, ikke blot et udvalg.

De korte tekster er en væsentlig del af Virginia Woolfs forfatterskab, selvom de for mange nok står i skyggen af romaner som MRS. DALLOWAY og TIL FYRET. Det er en skam, for hverken hendes sanselige, komplekse billedsprog eller de skarpe karaktertegninger fornægter sig i kortprosaen.

Woolf går til societymiljøet og kvindelivet med både humor, vid og bid. Hun har greb om den litterære karikatur, og det går hårdt ud over både mænd og kvinder, der står stift og ubevægeligt fanget i selskabslivets roller (...)

Karsten Sand Iversen skal have stor ros for sin – med et lidt slidt udtryk – lydhøre oversættelse. Her er det nemlig helt bogstaveligt: man må både kunne lytte og se for at fange tonen i Woolfs tekster, der kun i sjældne tilfælde bæres igennem på handling. Har man øjne og ører med sig, kan man til gengæld dvæle længe ved åbninger som denne: ‘Lad og ligeglad glider hejren hen over kirken under himlen, ryster nemt rummet af vingerne og kender vejen’. Og man kan kun ønske, at det hele en dag må ende i samme dødsdriftige vellyst, som den man finder i DAMEN I SPEJLET: ’skønt hun uvægerligt måtte falde, var det for at ligge på jorden og rådne dejligt ned i violers rødder.’

Elisabeth Skou Pedersen, LitteraturNu, 10. november 2015

Lektørudtalelse

Samlet udgave af Virginia Woolfs korte historier, romanskitser og noveller. For fans af Woolf, litteraturstuderende og elskere af klassikere. I "Kew Gardens" findes alle Woolds kortere historier, skitser til det, der senere blev til romaner og selvstændige noveller. Fortællingerne præsenteres kronologisk og viser den udvikling, Woolf gennemgik med hensyn til sprog- og formeksperimenter. (...) Novellerne og skitsefortællingerne giver et godt indblik i forfatterens arbejdsproces og udvikling. (...)

Tina Schmidt, DBC, uge 55 2015