Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Den strikkende madonna. 12 essays til strikningens geografi

Den strikkende madonna. 12 essays til strikningens geografi

Lise Warburg: Den strikkende madonna. 12 essays til strikningens geografi. Udgivet august 2018. 1. udgave. 1. oplag. 496 sider. Indbundet. 349,95 kr. ISBN 978-87-7695-399-7.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Køb

Se Lise Warburg fortælle om sin bog:

Den strikkende madonna er Lise Warburgs forsøg på at skrive strikningens kulturhistorie - eller rettere: At fortælle om upåagtede sider af Europas kulturhistorie gennem strik som det genfindes i arkæologi, historie, sprogforskning og i de etnografiske museers samlinger. Undervejs opklarer Lise Warburg et mord og får ført bevis for at det ældste strik i verden er fundet i Danmark - selvom det ligesom Egtvedpigen har sin oprindelse langt herfra. Hør Lise Warburg fortælle om Den strikkende madonna i Kulturen på P1 den 13. juli.

Lise Warburgs indsats er et stykke passioneret pionerarbejde på tekstilforskningens vegne. Hun fortæller sine historier i levende essays, der let kombinerer de faglige diskussioner med rejseberetninger, uddrag fra brevvekslinger og anekdotiske sidespring.

”Det er en både spændende og øjenåbnende oplevelse at læse Lise Warburgs indholdsrige og velskrevne fortællinger, der belyser udvalgte emner om strikningen, især dens ældste historie i Europa.

Forfatteren inddrager et særdeles varieret og omfattende materiale i sine analyser: forhistoriske genstande, tekstiler fra mosefund, hidtil upåagtede, nyere museumsgenstande, et righoldigt billedmateriale, bibeloversættelser samt skildringer fra folkelivsforskere og etnografer. Den meget brede viden, som hun derved har erhvervet sig, er parret med en dyb, tekstilfaglig indsigt, en dristig evne til analyser og en god formidlingsform, udviklet gennem mange års undervisning bl.a. på konservatorskolen, Lærerhøjskolen og Skolen for Brugskunst.”

Museumsinspektør Inge Adriansen

Redaktionsmøde i Tisvilde: Lise Warburg med sin redaktør, Jørgen Wilian Ulrich.