Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Gullfoss. Mødet mellem dansk og islandsk kultur i 1900-tallet » Pressen skrev

Pressen skrev

Gullfoss, dansk og islandsk

Ny bog fortæller om forholdet mellem islændinge og danskere og især om danskere på Island i 1900-tallet. En fortælling, der også beskriver en interessant sproglig udvikling.

(...)'GULLFOSS' ER ENDVIDERE det velvalgte navn på en ny bog om relationerne mellem islændinge og danskere med særligt henblik på danskere på Island i 1900-tallet. Det er en righoldig bog på 455 sider med et mangefacetteret billede af danskerne og deres relationer til islændingene deroppe: deres opgaver, deres beherskelse af dansk og islandsk, deres sociale placering og islændinges syn på danskere gennem årene.

(...)'Gullfoss' (forlaget Vandkunsten) er et banebrydende værk, fordi det bryder med beskrivelsen af Island som den lidende part i et påtvunget fællesskab til fordel for en beskrivelse af et bofællesskab mellem danskere og islændinge på Island med en ganske særlig blandingskultur og en interessant sprogudvikling.

Bogen er et resultat af et flerårigt forskningsprojekt ledet af professor Auður Hauksdóttir, historieprofessor Guðmundur Jónsson og lektor Erik Skyum-Nielsen, som i fællesskab har redigeret værket og bidraget til det. Skyum-Nielsen giver på godt 30 sider med den sigende titel ' Island i skrivende danskeres drømme' et fint indtryk af Islands aftryk i danske forfatterskaber, ældre som nyere.

Få danskere er klar over den stærke forbindelse mellem de to lande; også derfor er bogen en vigtig udgivelse.

Jørn Lund, Politiken, 22. juni 2015

At integrere en dansker er ikke så let

Forskerhold har gransket mødet mellem danske indvandrere og islændinge. Nogle fordomme bliver punkteret. Andre bestyrket.(...) Erik Skyum-Nielsen tager afsæt i denne iagttagelse og udbygger den til bogens klareste bidrag. Han fortæller ikke bare løs om stort og småt, men stiller et spørgsmål - Hvad tænker danskere egentlig om Island? - og husker sit spørgsmål hele vejen, så han kan samle sine iagttagelser til enkle svar. (...)

Fordomme bliver punkteret - og underbygget.

'Gullfoss' er en guldgrube.

Thomas Bredsdorff, Politiken, 2. august 2015

Med Island i hjertet

Faktarig og indsigtsfuld bog om forholdet mellem Island og Danmark.

Mon ikke der hos de fleste lidt ældre danskere i erindringen gemmer sig en forestilling om, at der eksisterer et ganske særligt forhold mellem Island og Danmark, et forhold, der ganske vist på forskellig måde indeholder en del konfliktstof de to folk imellem? Dette forhold har en række forskere, både islandske og danske, nu sat sig for at undersøge nærmere, og det er der kommet et ganske digert værk ud af, netop udgivetforlaget Vandkunsten. Bogen er ikke blot gedigen i omfang - over 450 sider - den er også gedigen i indhold. (...)

Bogen afsluttes med en personlig beretning, en familiesaga om en indflydelsesrig islandsk søfartsslægt med stærke dansk-islandske rødder og bånd. En befriende levende fortælling efter de mange videnskabelige fakta.

Bogen bør naturligvis læses af alle, der bærer et lille stykke Island i hjertet.

Doris Ottesen, Kristeligt Dagblad, 1. august 2015.

En indflydelsesrig minoritet

En gedigen og smuk bog om dansk-islandske forhold - til såvel læg som lærd - er kommet på bogmarkedet. Den er en god hjælp til at udbedre danskernes manglende kendskab til øen i Nordatlanten.(...)

Den dansk-islandske fællestid står for islændinge i klar erindring. Det gør den ikke for os danskere. Her er den glemt og borte. Det er derfor både fornyende og forfriskende, at nærværende bog ønsker at fortælle en anden historie om samlivet mellem danskere og islændinge end den, der har været gængs i historieskrivningen.

I stedet for blot at betragte og behandle islændinge som den passive og lidende part spotter bogens forfattere, ikke specielt skellet mellem danskere og islændinge, men derimod samkvemmet mellem dem. Som for eksempel de danske immigranter på Island og deres bofællesskab med islændingene - et fællesskab, der skabte en ganske særlig blandingskultur.

Bogen undersøger overordnet det danske nationale mindretal på øen i perioden 1900-70 samt den danske kulturs og det danske sprogs indflydelse i en periode, hvor danskernes myndighed over Island var aftagende, samtidig med at deres kulturelle og økonomiske indflydelse stadig var betydelig. (...)

Bogen er skrevet af forskere - historikere og sprogfolk. Af emner, der behandles, kan nævnes en grundig analyse af Islands økonomi. Om islændinges forhold til det danske sprog, inkl. dansk-undervisningen i skolesystemet. Ligeledes om danskere i Island, om danskernes forhold til og vanskeligheder med det islandske sprog gennem tiderne. Det sidste belyst gennem en stor interview-undersøgelse - udført til benefice for nærværende bog. (...) Sammenfattende er der tale om et smukt og flot illustreret værk med et digert og gedigent indhold. Selv om der er tale om et forskningsarbejde, der primært henvender sig til den videnskabelige verden, vil bogen absolut også være interessant for den læge læser, der ønsker at blive klogere.

Thomas Petersen, Flensborg Avis, 6. oktober 2015