Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Koranen i ny dansk oversættelse (hardback) » Pressen skrev

Pressen skrev

Først med denne udgivelse foreligger Koranen i en fuldstændig, filologisk forsvarlig dansk udgave. Tidligere udkom udtog ved Frants Buhl. Johannes Pedersen og Finn Ove Hvidberg-Hansen, og fra 1967 foreligger A.S. Madsens komplette oversættelse. Den repræsenterer imidlertid den i de fleste muslimers øjne kætterske ahmaddiyya-bevægelse, men har dog bestemt kunnet formidle et indtryk af indholdet.

Med Eller Wulffs uforkortede oversættelse foreligger Koranen på et nutidsdansk, der gør den så tilgængelig for danske læsere, som den nu engang kan blive. Sproget er klart og mundret og stillejet passende ”bibelsk”. Navne er, hvor de har bibelske forlæg, gengivet i overensstemmelse med den autoriserede bibeloversættelse, og det er et kup i formidlingsstrategien, at Allah er gengivet Gud. Det er en videnskabelig oversættelse, der holder sig så nært til den arabiske grundtekst som muligt, og selv om valg i rigtig mange tilfælde garanteret ikke har kunnet undgås, er de ikke styret af en bestemt teologisk interesse.

Mogens Müller i Dansk Teologisk Tidsskrift 71 (2008) s. 75-76.

Koranen

"Oversætteren Ellen Wulff har beskedent sagt, at hun har forsøgt at gøre sit bedste med sin oversættelse. Det har taget tre års intensivt arbejde, og resultatet har lykkeligvis båret frugt.

Der er tale om en oversættelse, der rammer en dansk sprogtone, som hverken virker antikveret eller forhippet på at naturalisere det arkaiske indhold for enhver pris. Man mærker en fortrolighed med dansksproget litteratur, og dét kommer oversættelsen til gode. Samtidig synes Wulff ikke at være håndsky overfor at oversætte fra karsken bælg - frem for idealistisk. ... En oversættelse, som helt fortjent vil indtage pladsen som standard-reference i de næste mange år. Forlaget Vandkunsten har som sædvanligt leveret en udgivelse i smukkeste udstyr."

Thomas Hoffmann, Jyllands-Posten, 8. november 2006.

Der er grund til at glæde sig over Ellen Wulffs oversættelse af Koranen. Den er en bedrift af de sjældne

"Når man må hilse den nye oversættelse af Koranen mere end velkommen, skyldes det flere forhold. Koranen er uden sammenligning det vigtigste stykke litteratur i arabisk kultur og derfor en af nøglerne til et kendskab til denne. Koranen er også en helt essentiel del af islamisk religion, og derfor kan man dårligt forstå islam, hvis man ikke har adgang til Koranen."

Povl Götke, Kristeligt Dagblad, 10. november 2006.

Vi er alle dem, der har gjort dette projekt muligt, en stor tak skyldig

"Koranen på dansk i en uforkortet oversættelse direkte fra den arabiske grundtekst, med et register der tillader den i islam ukyndige forholdsvis hurtigt at finde frem til de relevante ”skriftsteder”, på et smukt og letflydende dansk, med et klart og tydeligt tekstbillede, og i en nydelig og slidstærk indbinding. Jamen, det er da imponerende!"

Niels Højlund, Weekendavisen, 10. november 2006.

Det går forrygende med salget af den danske oversættelse af Koranen.

"To uger efter, at bogen blev udgivet, strøg den ind som nummer to på faglitteraturens bestsellerliste, og boghandlere i hele landet mærker den store interesse. - Du kan ikke læse avis, høre radio eller se fjernsyn uden at stifte bekendtskab med islam og muslimer. Derfor er der et ønske om at vide, hvad Koranen er. Nogle vil læse den for at vide noget om, hvad der står i Koranen. Andre vil læse den for at kunne tage del i debatten, siger Jørgen Bæk Simonsen, islamekspert og lektor på Københavns Universitet.

Den nye oversættelse af Koranen er også en vigtig bog for andengenerationsindvan-drere, der ikke kan læse arabisk. Det mener Kate Østergaard, religionsforsker ved Københavns Universitet, der ser den danske oversættelse opfylde et behov hos unge muslimer for at kunne definere og dermed forstå deres religion."

Heidi Callesen, Laura Labarca Clausen og Anne Diklev Pallesen, Kristeligt Dagblad, 20. december 2006.

Koranen i nye klæder

"I tre år har Ellen Wulff arbejdet på en uforkortet dansk oversættelse af Koranen, der straks bør erstatte tidligere oversættelser som reference."

Tina Magaard, Berlingske Tidende, 11. november 2006.

Om den nye Koran-oversættelse

"Nu foreligger der en oversættelse, som uden tvivl vil blive fremtidens danske standardreference. Den er skrevet i et forståeligt sprog, uden tyngende parenteser og noter, og teksten får i det hele taget lov til at tale for sig selv... skulle den gå hen og blive en bestseller er der efter min mening ingen grund til bekymring på kristendommens vegne. Her i Grundtvigs fædreland ved vi jo, at sand oplysning er af det gode."

Steen Skovsgaard, Præsteforeningens Blad, 12. januar 2007.

Led os ad den lige vej!

"For masser af mennesker er det en hellig bog, men den er mere end det; Det er også litteratur (...) Det er en meget smuk bog, der er intet bibel over den, og det måtte der heller ikke være. Det er en oversættelse, slet og ret. I den forstand er det ikke nogen "Koran", for "Koranen", "al-Quran" findes kun på arabisk".

Ellen Wulff i stort interview med Pernille Bramming, Weekendavisen 3. november 2006.

Koranen udkommer på dansk

"Bag selve oversættelsen står mag.art i semitisk filologi Ellen Wulff, der også er ph.d i moderne arabisk sprog og litteratur.

"Jeg oversætter den Koran, som er mest udbredt blandt muslimer, nemlig Cairo-versionen fra 1924", siger Ellen Wulff. Den nye oversættelse vil også ud for hvert kapitel angive, om kapitlet regnes for åbenbaret i Mekka eller Medina. De fleste er åbenbaret i Mekka, hvor islam var en ny religion, mens Medina-tiden også fortæller historien om islam som et politisk-juridisk system. Imam Fatih Alev synes, det er fint, at Koranen oversættes til dansk af en ekspert."

Bente Clausen, Kristeligt Dagblad, 22. marts 2006.

Koranen foreligger nu på læsevenligt nutidsdansk

"Derfor er der al mulig grund til at glæde sig over, at Koranen nu er blevet lettilgængelig for alle os, der kun har et overfladisk kendskab til dens indhold."

Lars Sandbeck, Politiken, 8. november 2006.

Koranen er også litteratur

"Som tekstdyrker (det er, hvad ordet 'filolog' betyder) finder Ellen Wullf Koranen interessant, fordi det er den første tekst, der findes på arabisk. Hendes oversættelse skal være litterær og uden noter, men med et emneregister, så man kan slå efter når påstandende fra politikere og muslimer flyver gennem luften, som hun siger."

Marie Tetzlaff, Politiken, 2. april 2006.