Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Katolske mirakler » Pressen skrev

Pressen skrev

Den guddommelig, som kan ses, smages og røres

Altmuligkunstnerne Alec Due og Lene Stæhr har skrevet en fantastisk flot og gennemillustreret bog om katolske mirakler gennem flere årtusinder...

(...) Kun hvis man læser bogen med religiøse forudsætninger, dokumenterer den, at der er mere mellem himmel og jord. Men det gør den ikke mindre spændende! Mennesker er så mærkelige, så besynderlige og uudgrundelige, at man aldrig bliver træt af at studere dem, især ikke i deres egenskab af religionsproducenter. Det er derfor med begejstring, den religionshistorisk interesserede læser arbejder sig gennem bogens næsten 440 sider, som er prægtigt illustreret med lidt over 500 billeder, og solide begrebs-og ordforklaringer. Forlaget Vandkunsten er kendt for sine smukke udgivelser, og også her er æstetikken i top. Bogen er vokset ud af et filmprojekt fra 2004, og det visuelle er derfor på mange måder bærende. Man får virkelig valuta for pengene...

(...) De skal tværtimod roses for at have fremlagt et materiale, som sandt nok ikke er umiddelbart tilgængeligt i andre sammenhænge. Introduktionerne er klare, disponeringen af stoffet overskuelig, æstetikken i top, og hele projektet er båret ef den undren og begejstring, som læseren helst skal smittes med.

Mikael Rothstein, Politiken, 15. januar 2015

Mirakler i kilovis

(...) At der er andet og mere at sige, bliver man hurtigt klar over, når man har fået Lene Stæhr og Alec Dues Katolske mirakler gennem to årtusinder bakset op på et solidt bord. Det kræver faktisk, om ikke ligefrem et mirakel, så dog betydelige armkræfter at håndtere den ikke mindre end tre kilo tunge sag. Men anstrengelserne lønner sig, for indholdet er alt andet end tungt.

(...) Både Lene Stæhr og Alec Due har en baggrund som billedkunstnere - og det mærkes hele værket igennem, hvordan det er den mægtige visuelle kraft i katolicismen, der har tiltrukket dem, den fysiske, ja, sensuelle side af gudsdyrkelsen, som på vore kanter er trængt noget i baggrunden af en mere sproglig, intellektualiseret tilgang. (...) Billedsiden er simpelt hen en fest - op mod 600 illustrationer fylder bogens usædvanlig smukt opsatte sider, fotos vekslende med en overdådighed af billeder fra kunsthistorien i fremragende, farvestærke gengivelser. Det er ikke ofte, man får en bog i hånden, der i den grad er en øjenlyst.

(...) Som modpol til alle de stærke synsindtryk er det faktisk velgørende med en tekst, der ikke gør forsøg på at nå en tilsvarende ophedet følelsesfuldhed, men bevarer sin tempererede, nordeuropæiske bevidsthed om, trods al forståelse og længsel efter noget fælles, alligevel at stå udenfor. Hertil kommer et udførligt leksikalsk afsnit til slut, der lægger yderligere til bogens værdi som opslagsværk.

(...) Og i betragtning af den kraftpræstation, Lene Stæhr og Alec Due har ydet, er det næsten urimeligt at slå ned på småting.

(...) Det rokker ikke det fjerneste ved, at Stæhr og Due med denne rigdom af billeder og fortællinger har skabt et værk, der vil blive stående i mange år frem. Og hatten af for forlaget Vandkunsten, der i en presset tid har vovet at binde an med et sådant projekt. En både lødig og levende lystvandring gennem et univers, vi ellers kun kender på afstand - og en på alle måder stor bog.

Jens Bærentzen, Weekendavisen, 16. januar 2015.

Sanselige oplevelser af det overnaturlige

To danske kunsthistorikere tager menneskets religiøse længsler alvorligt og præsenterer i nyt pragtværk 2000 års billeder og oplevelser af det mirakuløse...

Dette er en bog af de sjældne. Aldrig før har vi haft en samlet gennemgang af mirakler, som de er oplevet af kristne gennem 2000 år. Og aldrig før har så mange billeder fra kunst-og kulturhistorien om dette afgrænsede, men dog enorme emne, været samlet på ét sted. Og ikke nok med det. Bogens forfattere, Lene Stæhr og Alec Due, fremstår som lidenskabeligt optagede af bogens svært håndgribelige emne uden at være hverken kulturradikalt kritiske eller religiøst missionerende...

Og mere end et værk med en samlet tese, ny viden og stringent forløb (dispositionen virker undertiden lidt tilfældig) er bogen en præsentation af et mangefacetteret emne til den læge læser...

(...) Mirakler handler om kontakt: til det hinsidige og en verden uden for rationalitetens grænse. Med den kontakt, som denne bog skaber til sin læser, er den selv et lille mirakel - og, mindre florissant formuleret: et startskud til fortsat beskæftigelse med dette emne for andre kulturhistorikere og almindelige læsere. Nu har vi i hvert fald et samlet overblik at gå ud fra.

Michael Bach Henriksen, Kristelig Dagblad, 10. januar 2015

De brændemærkede mysterier

Et rigt illustreret storværk gennemgår alle mulige former for mirakler i den katolske verden fra apostlen Paulus til vor tid. De fleste er veldokumenterede, men videnskabeligt uforklarlige - undtagen for skeptikere, der ikke tror på andet end deres egen skepsis.

(...) De tror på undere, har altid gjort det og oplevet dem i hobetal - lige siden Jesus. Elektrisk lys er bare en nymodens opfindelse, der hverken gør fra eller til. Det fremgår af Lene Stæhr og Alec Dues store, næsten 3 kg tunge bog om "Katolske mirakler gennem to årtusinder", et righoldigt, spændende, til tider næsten makabert illustreret pragtværk. Forfatterne lavede i 2004 en film om nutidige mirakler, "Living Miracles", der er baggrunden for denne både stimulerende og besættende bog, som det er svært at lægge fra sig. Om de er katolikker eller protestanter eller overhovedet noget, fremgår ikke og er underordnet, for de beskriver mirakler i fortid og nutid indgående og sobert, fordomsfrit og nysgerrigt.

Johannes H. Christensen, Jyllands-Posten, 2. april 2015

Et mirakel af en bog

To billedkunstnere bag fremragende værk om en verden, vi nordboere har det lidt svært med. (...) Men det bedste er, at de to forfattere ikke lader den nordeuropæiske skepsis dominere...

(...) Alec Due og Lene Stæhr stod i 2004 bag dokumentarfilmen " Living Miracles", der fortalte om den kult, som knytter sig til dyrkelsen af mirakuløse hændelser. Nu kommer så bogen, der bygger på researchen bag filmen og for første gang giver et samlet indblik i miraklerne: blodgrædende madonnaer, ekstatiske nonner, som pisker sig selv til blods, afdøde helgener, hvis lig ikke går i forrådnelse, svævende nadverbrød, mystikere med Kristi sårmærker, undergørende relikvier, guddommelige åbenbaringer -det hele er med i den tre kg tunge og meget smukt layoutede bog. (...) Derfor er " Katolske mirakler gennem to årtusinder" dejligt fri for den skeptiske tone, der sædvanligvis dominerer, når disse undere ses fra protestantisk hold.

(...) Fascinerende? Ja, og med sin fortælleglæde og sit fremragende billedmateriale bliver den nye bog et mirakel i sig selv."

Christian Rimstad, Vejle Amts Folkeblad, 27. januar 2015

Som sendt fra himlen

Med Forlaget Vandkunsten i ryggen leverer billedkunstnerduoen Alec Due og Lene Stæhr et visuelt vidunderligt indblik i katolicismens mystiske mirakelkults forunderlige verden.

(...) Rækken af mirakler er lang, og i flæng kan nævnes blodgrædende statuer; afdøde helgener, hvis lig ikke går i forrådnelse, og hvorfra der flyder den fineste olivenolie; svævende nadverbrød og et hav af helgener og relikvier med varierende grader af ekstraordinære egenskaber. Hele herligheden er rigt illustreret med forfatternes imponerende samling af omkring 600 fotografier og malerier. Alt er elegant sat sammen i et lækkert layout og trykt på sider så tykke som kartoffelchips. Der er altså tale om en voldsomt lækker udgivelse, hvor man virkelig får meget bog for pengene. Selvom KATOLSKE MIRAKLER GENNEM TO ÅRTUSINDER bygger på en omfattende og dybdegående research, er der ingenlunde tale om forskning, og i akademisk øjemed vil man få brug for supplerende litteratur. Til gengæld drukner teksten ikke i henvisninger og forbehold, hvilket giver læsningen flow og er med til at bevare en del af mystikken omkring det besynderlige katolske mirakelunivers.

Simon Lykke, Litteraturnu.dk, 2. marts 2015

Smukke mirakler

Forlaget Vandkunsten kan kunsten at lave appetitlige bøger, smukt tilrettelagt på godt papir og med overdådige illustrationer.

"Katolske mirakler" er ingen undtagelse.

Bogen, der gennemgår en række af den katolske kirkes mirakel-historier, er et gennemarbejdet, grundigt og gedigent værk, der giver et kig ind i en verden, der er ukendt for de fleste gennemsnitlige folkekirkedanskere.

Bogen fortæller, som forlaget fint sammenfatter, om blodgrædende madonnafigurer, ekstatiske nonner, der pisker sig selv til blods, afdøde helgener, hvis lig ikke går i forrådnelse, svævende nadverbrød, mystikere med stigmatasår og undergørende relikvier. Og hvis man synes, det er noget cirkushokuspokus, bliver man hurtigt bragt i tvivl af at læse om mirakler, der er svære eller endog umulige at forklare på en ikkereligiøs måde.

"Katolske mirakler" baserer sig på den omfattende research, som to danske billedkunstnere, Alec Due og Lene Stæhr, samlede sammen til en dokumentarfilm, der havde premiere i 2004. Nu, 11 år senere, udkommer den tre kilo tunge bog.

Det omfattende værk er en kende ujævnt. Nogle mirakler behandles i indgående detaljer, mens der skøjtes noget mere overfladisk hen over andre. Men sådan må det nødvendigvis være, når man skal rumme mirakler, der er foregået og/ eller stadig foregår blandt verdens over en milliard katolikker.

Man behøver afgjort ikke være katolik for at læse med, for "Katolske mirakler" er en lystlæsning værd.

Peter Hagmund, Fyens Stiftstidende, 17. april 2015

Legenderne lever

(...) De to kunsthistorikere og dokumentarister Lene Stæhr og Alec Duehar samlet et væld af beretninger fra 2000 års katolsk kirke-og kulturhistorie; emnet er mirakler over en bred front: blødende madonna-statuer, stigmatiseringer, helbredende kilder, helgener og relikvier. Nogle af deres beretninger forekommer faktuelle, andre er apokryfe og i bedste fald anekdotiske, atter andre har legendens karakter.

Billedmaterialet er det halve af bogens verden. Det er suverænt, det er storslået, det er unikt. Hvis det er sandt, at et billede siger mere end 1000 ord, er det en næsten ufattelig generøsitet at illustrere et værk i dén grad fra perm til perm. Om man vil det ej: her afkræves respekt!.

Forfatternes ærinde er i udgangspunktet ikke et projekt, der skal styrke troen (i dette tilfælde altså den katolske). Miraklernes tid er ikke forbi, siger man jo ellers; forfatterne har gjort en vigtig dyd ud af at forholde sig køligt og kritisk observerende og forklarende -uden dog at give køb på engagementet. Selv skriver forfatterne, at deres bog ikke handler " om objektiv sandhed, men om sanselige oplevelser af det overnaturlige" (s. 9).

Det er en balancegang både at henvende sig til et alment interesseret, ikke-specifikt katolsk publikum og til netop en katolsk læserskare. Det lykkes ganske fint.

Det lykkes også at finde frem til en forståelse af, at strikte set er mange af de " katolske mirakler" måske alligevel ikke katolske, i al fald ikke som fænomener betragtet. Et godt eksempel er den grædende Madonna, der har billedmæssige modstykker hos både de gamle ægyptere og i Kina og Tibet.

Et næsten 40 sider langt katolsk mini-leksikon fungerer samtidig som stærkt rosværdigt stikordsregister til dette overskud af en udgivelse. Det er ufatteligt, at prisen har kunnet holdes nede på så rimeligt et niveau, men det skyldes alene god, pekuniær støtte fra nogle af Danmarks mest betydningsfulde fonde.

Kristian Kristiansen, Udfordringen, 22. oktober 2015

Lektørudtalelse

(...) Blodgrædernde madonnastatuer og mystiske stigmatasår illustrerer dette digre pragtværk, der gennemgår to tusind års katolske mirakler. Bogen er for alle...

(...) En velskrevet mirakel-tour de force, der kommer ud i alle hjørner. Forfatteren afdækker ikke, hvorvidt miraklerne er sande eller ej, men de fremfører en kunstnerisk, poetisk repræsentation af fænomenerne. Denne lette, uvidenskabelige tilgang fri for fagsprog gør bogen bredt tilgængelig og fængslende. Den fungerer derfor godt som uforpligtende opslagsværk eller coffee table-bog...

(...) Meget anbefalelsesværdigt værk, da det favner bredt både indholdsmæssigt og mht. læserskare.

Morten Brynildsen, Lektørudtalelse, uge 7 2015