Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Diwan » Pressen skrev

Pressen skrev

Svensk poesi og et danmarksdigt

"Modernistlyrikeren Gunnar Ekelöf døde i 1968 og bliver i dag anset for at være en af Sveriges største digtere. Nu er hans hovedværk, trilogien 'Diwan', udkommet på dansk, og i den anledning åbner vi det nye år med et dyk ned i digterens liv og poesi..."

Sådan præsenterer Skønlitteratur på P1 deres udsendelse om Ekelöf. Podcast kan findes her

Som kys på øjnene

(...) I GunnarEkelöfs forfatterskab kulminerer fascinationen af den mellemøstlige mystik og eventyrverden i den poetiske trilogi "Diwan over fyrsten af Emgión", " Eventyret om Fatumeh" og " Vejviser til underverdenen" (1965-67), som forfatteren fik Nordisk Råds Litteraturpris for, og som nu for første gang foreligger i en fuldstændig dansk oversættelse ved Karsten Sand Iversen, loyal og respektfuld i gengivelsen. Udgaven er udstyret med en række prægnante fotografier af Jesper Rasmussen, der forankrer GunnarEkelöfs i en klassisk arkitektonisk og islamisk kontekst. Man kan ikke andet end at sige tak. 1001 tak. Det er en pragtudgivelse. Men fotogra-fierne har den svaghed, at de er rent arkitektoniske, hvor GunnarEkelöfs poesi i langt højere grad er organisk og spirituel. GunnarEkelöf digter om mennesket, ja, han er indbegrebet af humanisme. Hans digte står som en vertikal søjle ned igennem historien og får mennesket til at tale fra en fjern fortid direkte ind i nutiden. Ikke mindst i kraft af digtenes insisterende følelsesstyrke og pludselige krystallinske mønster af sandhed og indsigt. Fra fortidens skabende mørke sender digtene sonder af lys mod læseren, lys som berøring, som kærtegn, som kys på øjenlåget. Det kan godt være, at vi er i hver sin verden, men vi er også nær hinanden, både som historiske væsner, som køn og som elskende.

(...) At kalde GunnarEkelöfs digte for smukke er en underdrivelse. De er bjergtagende: sære, voldsomme, smertefulde, hjemsøgte og stedvis så fjernt fortabte i deres fascination af antikken, at man ikke forstår dem fuldt ud eller langt nok ind.

(...) Med denne samlede udgivelse af Gunnar Ekelöfs hovedværk på dansk fremstår han i fuld figur. Tonet ind som en mægtig mytisk skygge i nordisk poesi. Hvilken inspirerende kraft har han ikke været. Han er digternes digter, men han er også vores.

Henrik Wivel i Kristeligt Dagblad, 20. december 2014.

Den flyvende ged

(...) Han er et smukt eksempel på en digter, der opdager, at det, som danner bund i ham selv, også udgør fundamentet hos andre, og påtager sig derfor ligesom at gøre holdt på menneskenes vegne,

(...) Stedet her forekommer karakteristisk ved sit dobbelte syn på sproget, det at poetisk triumferen for Ekelöf typisk går hånd i hånd med en ødelæggende sprogskepsis.

(...)En sammenligning af enkeltsteder fra det 18 år gamle udvalg Fyrsten af Emgión med totaloversættelsen fra i år godtgør, at Sand Iversen omhyggeligt har bragt digtene et stykke nærmere til det perfekte. (...) Derudover har sætningsbygningen nogle steder fået større præcision og klarhed, uden at det dog har gjort digtene det mindste dagligdags. kun mere direkte og dermed måske mere sande i betydningen: mere sandfærdige eller erfaringstro.

(...) Hos Ekelöf holder den højstemte tone hele vejen igennem, måske fordi han midt i den mystiske konsekvens bevarer en besynderlig næsten nonchalant henkastethed, sådan at man, tryllebundet, følger ham ind i ensomhedens nat.

Erik Skyum-Nielsen, Information, 2. januar 2015.

En betontung og fjerlet poesi

Gunnar Ekelöf fik i 1966 Nordisk Råds Litteraturpris for digttrilogien ’Diwan’. Nu er hovedværket i skandinavisk litteratur for første gang oversat til dansk og udkommer idag i sin på én gang tunge og lette helhed.

(...) Ekelöfs poesi er på en og samme tid betontung og fjerlet. Man kan læse hans digte igen og igen uden at registrere, hvad der egentlig står, indtil indsigten pludselig rammer én som en bronzemønt fra en fjern tid. Sådan er det også i den trilogi af digtsamlinger, 'Diwan over fyrsten af Emgión', ' Eventyret om Fatumeh' og ' Vejviser til underverdenen', som er et hovedværk i skandinavisk litteratur.

(...) Men selv om rytme, sprogspil og stemning altid er i fare for at gå tabt, når man oversætter poesi, må man alligevel - hvis man har en minimum af demokratisk ambition for litteraturen - glæde sig over, at så mange som muligt får adgang til et værk som dette. Ekelöf selv ville nok trække lidt opgivende på de smalle svenske skuldre og sukke over den manglende dannelse, men Karsten Sand Iversens forbrydelse er både præcis og kongenial.

(...) Ikke mindst giver de bogen den lækkerhed, der karakteriserer disse udgivelser af klassikere fra Forlaget Vandkunsten. Det er virkelig en bog for boghåndværksfetichister, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at de også giver Ekelöfs poesi en stedbundethed og en fiksering, som - på trods af det byzantinske tema - ikke nødvendigvis er hans egen.

(...) Ekelöfs poesi er så rigelig billedrig og ikonisk, at den sagtens kan klare sig uden fotografier, og spørgsmålet i de her illustrerede værker må vel altid være, om der opstår en form for syntese mellem de forskellige kunstformer, eller om de i det mindste taler til hinanden på en frugtbar måde. Taler gør Jesper Rasmussens fotografier fint i deres eget stumme billedsprog, men de fikserer også en poesi, der er i konstant fluktuation.

Ask Hansen, Politiken, 5. december 2014 Politiken synes

Fyrsten

At læse Gunnar Ekelöfs Diwan-trilogi er en af de rigeste og mest intenst besværgende poesirejser, den nordiske litteratur kan invitere ud på. Nu er den her på dansk.

(...) Med Karsten Sand Iversens fremragende oversættelse af hele »Diwan« -trilogien«, der ud over den prisbelønnede samling også omfatter »Eventyret om Fatumeh« og »Vejviser til underverdenen«, bliver vi så nu, næsten et halvt århundrede senere, med eftertryk mindet om den svenske mystiker og outsiders ganske særlige fyrstestatus i nordisk litteratur. At Ekelöfs digte på bedste Forlaget Vandkunsten-maner bliver fulgt og bogstavelig talt omsluttet af Jesper Rasmussens bearbejdede, farvetonede og nærmest drømmeslørede fotografier af byzantinske bygningsværker, arkitektoniske detaljer og mennesketomme landskaber, er med til at placere dem i deres eget, helt særlige mytiske rum og landskab.

(...) Som læser at bryde op fra enhver form for rutinelæsning og følge Gunnar Ekelöf på hans færd til Anatolien og de blinde sangeres og frugtbare paradoksers land er en af de rigeste og mest intenst besværgende poesirejser, den nordiske litteratur kan invitere ud på. Den på mange måder multikulturelt farvede vision med ophævelsen af de politiske og kulturelle modsætninger er mere aktuel end nogensinde.

Jørgen Johansen, Berlingske, 13. december 2014

Djævelen er gud og Gud er djævel

(...) Gunnar Ekelöf (1907-1968) var toneangivende i den svenske modernisme, som han bidrog til med surrealistisk inspirerede eksistensdigte, men også med en poesi, der dels sværmede for orientalske temaer, dels udsprang af en filosofisk desillusion efter Anden Verdenskrig.

(...) Det sene hovedværk Diwan - nu fortjenstfuldt oversat af Karsten Sand Iversen, sart og stemningsfuldt fotoillustreret af Jesper Rasmussen og prægtigt tilrettelagt af Carl-H. K. Zakrisson - består af tre selvstændige digtsuiter, Diwan over fyrsten af Emgión, Eventyret om Fatumeh og Vejviser til underverdenen.

(...) Med sit suveræne snit ned i de forestillingsverdener, der får folk til at yppe kiv, taler Gunnar Ekelöfs digte om idealernes relativitet i hemsk grad til - og om - vores egen tid med alle dens konfliktfyldte modsætninger i tro, kultur og politik.

Klaus Rothstein, Weekendavisen, 12. december 2014

Den sataniske fryd og troen på intet

Nok er det en coffee table-bog, men man får kaffen galt i halsen under læsningen. Gunnar Ekelöfs orientalistiske lyrik-trilogi er et ægte hovedværk i nordisk litteratur.

Der er al mulig grund til at lovprise denne smukke digtudgivelse, som Vandkunsten har stået for. Det er et hovedværk i nordisk digtning, vi endelig får på dansk, og flot ser denne coffee table-bog unægtelig ud...

Erik Svendsen, Jyllands-Posten, 14. januar 2015.

Lektørudtalelse

En smuk og mystisk digterisk rejse ind i den svenske digters Ekelöfs særege orientalske univers med ditto fotos. For kræsne digtlæsere.

(...) Ekelöf (1907-68) var indbegrebet af en lyriker, der udelukkende beskæftigede sig med poesi i sit liv. Med sin digteriske udforskning søgte han det essentielt menneskelige og paradoksale bag om ideologier og politik. Kønnet, døden og eksistensen er de centrale temaer i de ofte komplicerede og mystiske digte...

(...) Bogen fremtræder i flot udstryr og som digtene eksklusivt mystisk.

Kent Skov, DBC, uge 9 2015

Forfatternes ferielæsning

Jeg holder meget af Gunnar Ekelöf (1907-68) og denne her er sådan en luksusudgave (af Ekelöfs trilogi fra 1965-67, red.), som man kan tage frem en gang imellem og læse lidt i. Det er en fordom, at det er svært at læse digte, og Ekelöfs er fulde af indsigter og erkendelser.

Han ved så meget om livet, smerten og ensomheden. Denne stærke trilogi er vanvittigt smukt oversat af Karsten Sand Iversen, og jeg vil med denne anbefaling minde om, hvor vigtigt det er at læse digte.

Ib Michael, Berlingske, 11. juli 2015