Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Feltarbejde. Essays, korrespondancer og samtaler » Pressen skrev

Pressen skrev

Dampbørn og kosmonauter

Claus Carstensen ( født 1957) er et kraftcenter i dansk kunst - både som billedkunstner/professor (1993-2002) og som skribent/tænker. Han var det vilde maleris chefideolog og har holdt sig som dansk kunsts intellektuelle dampbarn lige siden, altid i gang, altid nærværende og insisterende, debatterende, skarp og ekstremt optaget af at tydeliggøre magtspillene og udfolde kunstens symbolske potentialer. Han er ødsel med sine citater og referencer, og Carstensens nye bog Feltarbejde er et diskursivt væv, en tekstmosaik, som rystes godt og grundigt i mandens verbale cocktailshaker. Han husker som en elefant og er en næsten manisk samler.

Lisbeth Bonde, Weekendavisen, 7. december 2012.

Carstensen krydser sit spor

Claus Carstensens arbejde er kendetegnet ved en vedholdende kynisme. Han er en evighedsmaskine, der suger omverden ind og pruster den ud i klumper.
Drøvtyggermetoden kalder han selv sin metode. Hvorledes tingene hænger sammen for Claus Carstensen kan man læse om i Forlaget Vandkunstens bog, hvori er samlet en række af hans essays, korrespondancer og samtaler gennem de seneste otte år - suppleret med gengivelser af nogle af hans billeder ...
Man kan ikke genkende et Claus Carstensen værk, som man kan genkende et Michael Kvium værk, men kratter man i overfladen af hans mange forskellige udtryksformer, vil man opdage, at hans arbejde er forbundet ved et vildt, forgrenet rodnet af idéer og motiver.

Tom Hermansen, Jyllands-Posten, 21. maj 2012.

Teksterne tager både afsæt i hans eget kunstneriske arbejde og credo, men diskuterer også samtidskunstens teoretiske, metodiske og praktiske tilgang og ståsted ud fra både politiske og genreæstetiske synsvinkler. De udgør således en særegen kalejdoskopisk poetik om hans samtidsværk og en kunstkritik i et større perspektiv.

Kent Skov, Lektørudtalelse, uge 2012/28