Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Englenes by. Eller: The Overcoat of Dr. Freud » Portræt af Christa Wolf

Portręt af Christa Wolf

En moralsk instans
Christa Wolf lykkedes som forfatter bedre end de fleste med at bearbejde den katastrofale tyske historie og i bøger beskrive staters livsløgne og levere kritiske analyser af stadigt virksomme traditioner. Som privatperson meldte hun sig som stikker for Stasi og glemte alt om det igen. En stor tysk forfatter er død.
Per Øhrgaard, Information 1. december 2011. Læs hele artiklen her.