Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Blodhingst » Pressen skrev

Pressen skrev

Ægte islandsk arvesølv

[Gerður Kristnýs] 'Blodhingst' er et feministisk svar på det norrøne digt, men lige så meget et digt om, at forskellen på guder og jætter, på os og de andre, på mand og kvinde, ikke er så enkel, som den lyder.
Hendes digt er på det punkt i familie med Villy Sørensens udlægning af den nordiske myte i hans 'Ragnarok', som digtets oversætter, Erik Skyum-Nielsen, argumenterer fint for i en efterskrift, der er en hel anmeldelse af bogen.
Til den kan jeg kun føje, at også oversættelsen er kvalificeret, fuld af bogstavrim og åbne huller, der sætter følelser i gang.
Og giver lyst til at se mere fra dette Island, som åbenbart frembringer om ikke guld, så i det mindste noget, der ligner klingende arvesølv.

Thomas Bredsdorf, Politiken 24. november 2011.

Forførelsens blodskudte øjne

[Gerður Kristnýs] kvindeskæbne [er] lyrisk, metaforisk og konkret syet sammen i prægnante detaljer af skiftende kulde og varme, forventning og rædsel og med titeldyret blodhingst som overbegreb, tegn for den mandlige primitive drift. Hesten er Frejs betaling til Skirner for det brutale frieri, som udmaler konsekvenser af hendes afslag i uhyrlige straffeforanstaltninger, ensomhed, pine, goldhed og sjælelig og fysisk tortur. Hesten er af farve sort, som hugget ud af natten, og de rider ad skråninger, går som i bølger af blod. Og mere neutralt skildres den i de korthugne strofer, der mimer de gamle vers, Kropssvær brystet dybt ørerne brede lænden lang På denne måde står de små enkelttekster alene på hver sin side som omgivet af hvid tavshed og eftertænksom tyngde, afsnitsinddelt af lige så små, sorte linoleumssnit af tilrettelægger Anne Rohweder. Digtenes naturimpressioner er både indad-og udadvendte i denne prægnante lyriske punktfortælling i det smukkeste dansk.

Torben Brostrøm, Information 25. november 2011. Læs hele anmeldelsen her.

Lektørudtalelse

Værket kan sidestilles med den ypperste moderne poesi på verdensplan.
Et fremragende, originalt og betagende udspil fra den islandske poet med enormt potentiale.

Torben Wendelboe, Lektørudtalelse, uge 51, 2011.

Digt af jernfrosne jøkler

I den blindgyde, den toneangivende danske lyrik har forvildet sig ud i, dukker et værk som Kristnýs " Blodhingst " op med en pludselighed og en autoritet, som det er svært at overse.

Her taler på en gang vores norrøne litteratur og en moderne kvindes stemme. Og det er smukt oversat af Erik Skyum-Nielsen, der også har skrevet et efterord til bogen, der fik tildelt den islandske litteraturpris sidste år.

Udgangspunktet for " Blodhingst " er en af fortællingerne fra Den ældre Ædda, hvor Frej sætter sig i Odins trone, den norrøne pendant til Google Earth, som Skyum-Nielsen skriver; herfra får han øje på jættekvinden Gerd, og betages fuldstændig af hendes lyse arme, men rammes også af tungsind, fordi hun er jætte.

Skirner, Frejs tjener, spørger, hvad der er los, og indvilliger herefter i at hente Gerd til Frej, hvis han må få en hingst, der kan føre ham frem og Frejs sværd, der kan slå trolde og turser ihjel.

Frej giver ham, hvad han beder om, og Skirner henter Gerd, der, efter trusler, den ene værre end den anden, går med til at tage hen til Frej - men først ni dage senere.

Kristnýs digt er Gerds overvejelser i løbet af disse ni dage og nætter, det er hendes oplevelse af den patriarkalske ( eller blot mandlige) kærlighedsform, der i dette tilfælde i bund og grund er en voldtægt.

Kristný skriver et feministisk digt, der samtaler med og yder modstand mod vores norrøne baggrund - og hele tankegangen om dem ( jætterne/ kaos/ natur) og os ( aserne/ kosmos/ civilisation), der også trives så godt i dag. For asernes civilisation er i bund og grund voldelig sammenlignet med jætternes fællesskab med rod i naturen. Dermed bliver digtet også en civilisationskritik.

Alt det fremføres gennem et fantastisk sprog, som Skyum-Nielsen formidler med sikker hånd, her er en digter, der har noget på hjerte, her er et digt, der vil mere en forholde sig til sprogets henvisning til sprog og plat drengerøvslyrik.

Det er kunst i en ørken.

Og det siger måske ikke så lidt, at mere end 200 islandske titler er oversat til tysk i 2011, mens kun en tiendedel heraf oversættes fra dansk til tysk.

" Jeg dykkede ned under klippernes rødder dukkede frem af lavninger gik over jernfrosne jøkler" Det fantastiske er den sproglige energi, der ligger i det gamle sprog, som, og det er endnu mere fantastisk, aldrig bliver altmodisch, men taler med en tindrende klar stemme midt i det moderne.

Christian Stokbro Karseln, Nordjyske, 28. november 2011