Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Den sande tro. Kristne og muslimer mellem konfrontation og sameksistens » Pressen skrev

Pressen skrev

Lektørudtalelse

Et meget videnskabeligt funderet og yderst relevant bidrag til belysning af kristendommens og islams indbyrdes konflikter erobringen af Jerusalem og frem til 9/11.

Alma Lind Jensen, lektørudtalelse, uge 49, 2011.

Man mærker hensigten!

Læs bogen for historiens skyld, navnlig historien i den første halvdel af de 1400 år »vort« ( hvem? hvis?) mellemværende med muslimerne hidtil har varet, altså den periode, vi normalt kalder middelalderen. Men blæs på den fromme hensigt: tolerancen og alt det der! Den gør kun sin læser forstemt.

Niels Højlund, Weekendavisen 4. november 2011.

Kristne og muslimer som pilgrimsbrødre

Det er en såkaldt dialogorienteret bog, som gerne vil rydde banen for fordomme, så tingene kan bevæge sig fremad ad mere solbeskinnede veje. Mange vil dog føle sig foranlediget til at læse bogen med den kritiske sans skærpet ...
»Hvilken model er så den bedste for et fremtidigt forhold mellem kristne og muslimer?« spørger Goddard således afslutningsvis.
»Efter min opfattelse,« svarer han selv, »er det dén, som (teologen) Kenneth Cracknell har beskrevet, der ser dem som "pilgrimsbrødre udi den sandhed, som ingen af os endnu har begrebet i dens umådelige omfang" () Kristne og muslimer er derfor pilgrimsbrødre, der sammen med andre er på vej mod sandhedens erkendelse, og ingen af dem er de stolte besiddere af sandheden - selvom nogle kristne og nogle muslimer tilsyneladende godt kan lide at betragte sig selv som sådan.«
Pilgrimsbrødre? Ja, håbet beskæmmer ingen, som man siger, men dét er i sandhed et stort og skælvende håb, nærmest en drøm i betragtning af, hvor sløjt det tegner. Og for det meste har været. Lad os se det i øjnene: Islam og kristendommen har historisk været som olie og vand, når de ikke lige var som ild og vand...

Henrik Jensen, Jyllands-Posten 16. november 2011.

Den nødvendige dialog

Bogen er en kompakt fremstilling af religionsdialogen mellem kristendom og islam.
Den er begrundet i nødvendigheden af at afspænde forholdet mellem de gamle dødsfjender, muslimer og kristne, Mellemøsten og Vesten.
Af samme grund søger forfatteren bag om de egentlige voldelige konfrontationer og forsøger sig med en bibelteologisk og koranudlæggende diskurs, der de fleste steder virker underligt svævende.
Forfatteren vælger ikke konsekvent en historisk fremstilling, men mere teologiske diskussionspartnere og argumenter, der kan bringes sammen over århundreder.
Hensigten er sympatisk nok; og bogen er velunderbygget med engelsksproget litteratur, som dog kan være svær at komme i nærheden af i Danmark.
Bogen er en intellektuel bodsøvelse med alle forsøg på at dele sol og vind lige. I et og alt en fin lille bog, men efter min mening simpelthen forkert til det danske marked.
Den mangler den karakteristiske britiske skarphed og selvdistance, der kunne have styrket en appetit på det i bogen behandlede problem.

Carsten Bach-Nielsen, Kristeligt Dagblad 13. februar 2012.