Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Finn Hauberg Mortensen

Finn Hauberg Mortensen

Finn Hauberg Mortensen, født 1946, er professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet med speciale i det 19. og 20. århundredes danske litteratur. Han er forfatter til 10 videnskabelige afhandlinger i bogformat samt godt 200 videnskabelige artikler og bidrag til samleværker, og har løst talrige redaktions- og udgivelsesarbejder. Kort sagt har hans legendariske arbejdssomhed ført til en produktion af et omfang, der går ud over, hvad der kan rummes på denne hjemmeside. Se i stedet hans C.V. her.

Skæve skrifter. Udvalgt og med efterskrift af Finn Hauberg Mortensen