Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Skæve skrifter. Udvalgt og med efterskrift af Finn Hauberg Mortensen

Skæve skrifter. Udvalgt og med efterskrift af Finn Hauberg Mortensen

Finn Hauberg Mortensen, H.C. Andersen: Skæve skrifter. Udvalgt og med efterskrift af Finn Hauberg Mortensen. Udgivet juli 2011. 1. udgave. 1. oplag. 764 sider. Indbundet, med rødt snit. 199,95 kr. ISBN 978-87-7695-203-7.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Køb

H.C. Andersen krydsede kunstneriske grænser og lod sig ikke stoppe af smagsdommere og litterære ledvogtere. Som person kunne han være barnagtig, men som digter var han på jagt efter noget oprindeligt menneskeligt, som taler direkte ind i voksne, moderne menneskers liv.

I Skæve skrifter har Finn Hauberg Mortensen samlet de sælsomste af hans tekster.

Bogens indhold

Almanak
September 1833

Dagbøger
1825
Mandag [19. December]
Tirsdag [20. December]
Onsdag [21. December]
1844
Juni

Eventyr
Dödningen, 1830
Fyrtøiet, 1835
Lille Claus og Store Claus, 1835
Den lille Idas Blomster, 1835
Prindsessen paa Ærten, 1835
Den lille Havfrue, 1837
Keiserens nye Klæder, 1837
Den standhaftige Tinsoldat, 1838
Rosen-Alfen, 1842
Nattergalen, 1844
Den grimme Ælling, 1844
Grantræet, 1845
De røde Skoe, 1845
Hyrdinden og Skorsteensfeieren, 1845
Springfyrerne, 1845
Sneedronningen, 1845
Skyggen, 1847
Historien om en Moder, 1848
Flipperne, 1848
Vanddraaben, 1848
Hjertesorg, 1853
Nissen hos Spekhøkeren, 1853
Om Aartusinder, 1853
Klods-Hans, 1855
”Hun duede ikke”, 1855
To Jomfruer, 1855
Pen og Blækhuus, 1860
Skarnbassen, 1861
Sneglen og Rosenhækken, 1862
Dryaden, 1868
Laserne, 1870
Gartneren og Herskabet, 1872
Tante Tandpine, 1872
Loppen og Professoren, 1874

Romaner
Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, 1829
Improvisatoren, 1835
O.T., 1836
Kun en Spillemand, 1837
En Digters Bazar, 1842
De to Baronesser, 1849
I Sverrig, 1851
Lykke-Peer, 1870

Rejseskildringer
Skyggebilleder, 1831
Rejseskitser 1826-1835
Reise fra Kjøbenhavn til Rhinen
Blade af min Dagbog
Billedbog uden Billeder
Tredje Aften
Nittende Aften
Tre og tredivte Aften
Rejseskitser 1854-1872
Et Besøg hos Charles Dickens
Silkeborg
Vænø og Glænø
Nürnberg

Digte
Det døende Barn, 1827
Moderen med Barnet, 1829
Det har Zombien gjort, 1838
Gurre, 1842
Poetisk Spiseseddel, 1828
Ingenting og Noget, 1829
Grethes Glæde over Sommeren, 1832
Lille Viggo, 1832
Parapluien, 1839
Pandeben, Øiesteen, o.s.v, 1845
Agurke-Blomst 1847
Danmark, 1849
Jylland, 1860
Psalme, 1864

Blandinger
Kjøbenhavns-Posten, 1829
Et kjøbenhavnsk Eventyr Nytaarsnat
Tanker over et Nul
Nyeste Repertorium for Moerskabslæsning, 1830
Ideer og Udkast