Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Nathan den Vise » Pressen skrev

Pressen skrev

Tolerancens forkynder

Gotthold Ephraim Lessing , den tyske oplysningstid mest alsidige og sympatiske skikkelse. Han levede 1729-1781 og blev altså kun 52 år gammel, men præsterede i sit korte - af lidelser hjemsøgte - liv et imponerende dramatisk, æstetisk, filoso-fisk og teologisk forfatterskab. (...) Det udgives nu i Villy Sørensens efterladte oversættelse, der blev til med henblik på opførelse på Det Kongelige Teater, som dog ikke har vovet at sætte det op, skønt det er højst aktuelt og handler om sand tolerance og ligeværdighed. (...) et menneske, i hvem ydmyghed og selvbevidsthed har fundet den fuldendte harmoni.

Johs. H. Christensen, Jyllands-Posten, 5. august 2010

En fabel om tolerance

"Nathan den vise" er et af 1700-tallets hovedværker, når det gælder begrebet tolerance, og digtets behandling af tolerancespørgsmålet finder sted i rammen af et dramatisk skuespil. (...) Billederne af Per Kirkeby løfter udgaven, og efterskriftet af Per Øhrgaard, hvor tolerancespørgsmålet perspektiveres med inddragelse af Goethe, Kant og Reimarus, hvis efterladte fragmenter, Lessing udgiver for at skabe debat, giver digtet en bredere forståelsesramme.

Esben Lunde Larsen, Dansk Kirketidende, 1. september 2010

Lessing den vise provokerer stadig

...essensen i handlingen er forholdet mellem muslimer, kristne og jøder og skuespillet er fra 1779, men man kan ikke påstå, at tyskeren Gotthold Ephraim Lessings Nathan den vise er blevet uaktuelt. Det var aktuelt dengang og er det nu igen. Desværre. Og derfor er det velkomment, at forlaget Vandkunsten har trykt Villy Sørensens danske oversættelse, som han skrev til det kgl. Teater i 2000-2001 (...) for mange tyskere er han (Lessing red.) nærmest den moderne tyske kulturs godfather. Han var der før Goethe, før Schiller, endda før Kant. I sit kun 52-årige liv nåede han at revolutionære det tyske teater,"

Ole Grünbaum, Weekendavisen, 16.juli 2010

Årets bedst bogarbejde 2010

...den blå farve på omslaget er klar og intens og giver dybde til den stærke grafiske billedople- velse af de hvide bogstaver på forsiden. bogen er behagelig at holde i hænderne og endnu bedre at åbne. den gyldenbrune forsats er flot afstemt op til det blå smudsomslag, og sammen får de én til at tænke på det åndelige og det jordiske.

øjet glædes, når det vandrer over typografien inde i bogen. titelsiden leger således videre med elementerne fra forsiden på en ny og inspirerende måde. teksten er fin at se på og at læse. satsbilledet har en lettere dansende karakter pga. af den usædvanlige ombrydning, hvor første linje i hver ny stemme starter, hvor den foregående sluttede.

HB, Foreningen for Boghaandværk, 2010