Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen

Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen

Anders Tuxen, Birgitte Bygbjerg, Claus Moe, Finn Gyntelberg, Henri Goldstein, Ib Christian Bygbjerg , Lars Heslet, Niels Høiby, Poul Jørgen Ranløv, Stig Pors Nielsen, Tage Voss, Tom G. Bolwig, Tom Skyhøj Olsen, Torben Ishøy, Vagn Reinicke, Vagn Sele: Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen. Udgivet januar 2010. 1. udgave. 1. oplag. ca. 300 sider. Hæftet. 229 kr. ISBN 978-87-7695-156-6.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson, illustreret af Lars Refn.

Udsolgt
I denne højaktuelle debatbog om de danske sygehuses fremtid giver 15 erfarne læger og en sygeplejerske hver deres eksempler på, hvordan fejldispositioner i det politisk-administrative system har været medvirkende til vores sundhedsvæsens kvalitetsmæssige deroute de seneste 10-15 år.

En stadigt stigende administration og DJØFisering anklages for at tage tid fra kerneopgaver som diagnostik, behandling og pleje. De ledende sygeplejersker med deres utallige lederkurser kritiseres for at gøre behandling og pleje til lavstatus, mens læger, der både arbejder i det private og i det offentlige, gøres medansvarlige for udhulningen af det offentlige sygehusvæsen.

Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen er et opråb til beslutningstagere og ansvarlige politikere om at leve op til deres erklærede hensigt om at skabe ”verdens bedste sundhedsvæsen” eller i det mindste stå ved deres prioriteringer, når der ikke er råd til det hele.

En bog til politikere, ansatte i sundhedssektoren og alle med interesse for det danske sundhedsvæsen.